Jäta menüü vahele

Eesti mereväe miinijahtija liitub NATO miinitõrjegrupiga

Täna hommikul lahkus Miinisadamast NATO 1. alalise miinitõrjegrupiga liituv Eesti mereväe miinijahtija EML Sakala. Koos Sakalaga väljus sadamast ka Läti mereväe staabi- ja toetuslaev LVNS Virsaitis, mille pardal on Eesti mereväelase poolt juhitav miinitõrjegrupi staap.

„Tihedam ettevalmistusperiood meie jaoks on kestnud viimased pool aastat, mille vältel on kogu laevameeskond andnud ennastsalgava panuse, et Sakala oleks valmis täitma oma liitlaskohustusi miinitõrjegrupi koosseisus,“ ütles miinijahtija Sakala komandör kaptenmajor Annes Babenko.

Eile Miinisadamas toimunud rivistusel saatis mereväelased teenistusse mereväe ülem kommodoor Jüri Saska, mereväe reservkaplan leitnant Mikk Leedjärv ning mereväelaste pereliikmed ja lähedased.

NATO 1. alalise miinitõrjegrupi ülema ülesannetesse asus eelmisel nädalal Eesti mereväe ohvitser kaptenleitnant Ott Laanemets, kes hakkab koos oma staabiga grupi teenistust juhtima Läti mereväe staabi- ja toetuslaeva LVNS Virsaitis pardalt.

Ligikaudu 40-liikmeline EML Sakala meeskond, kuhu kuulub ka kuus ajateenijat, naaseb oma ligi pooleaastaselt teenistuselt NATO miinitõrjegrupis selle aasta suvel. Kaptenleitnant Laanemets jääb rahvusvahelist miinitõrjegrupi staapi, kuhu lisaks eestlastele kuuluvad ka Läti ja Norra mereväelased, juhtima umbes üheks aastaks.

Ühena neljast NATO merelise väejuhatuse alluvuses olevast laevadegrupist on NATO 1. alaline miinitõrjegrupp (SNMCMG1) valmidusüksus, mis pakub miinitõrjealast kompetentsi ja mille ülesandeks on olla esmaste kiirreageerijate hulgas. Grupp koosneb peamiselt liitlasriikide miinitõrjevõimekusega laevadest ning osaleb erinevate riikide harjutustel ja suurõppustel.

Galerii 

Keri üles