Jäta menüü vahele

Eesti õhuväelased omandasid Poolas toimunud õppusel seirekogemusi

Õhuväe õhuseiredivisjoni kaitseväelased osalesid eelmisest laupäevast eilseni Poolas toimunud õppusel, kus Eesti mobiilse radariposti meeskonnaliikmed said vahetada kogemusi oma Poola kolleegidega.

„Sisuliselt täitsime samu ülesandeid, mis Eestis – jälgisime ööpäevaringset õhuliiklust ning seirasime huvipakkuvaid objekte,“ ütles õhuväe õhuseiredivisjoni mobiilse radariposti ülem nooremleitnant Mikk Golubtsov.

Radariposti ülema sõnul oli õppuse eesmärgiks mobiilse seireüksuse pika vahemaa taha kiire siirimise harjutamine koos uues piirkonnas seireoperatsioonide alustamisega. Lisaks aitas väljaõpe tugevdada regionaalset julgeolekut ja tihendada koostööd liitlastega.

„Meie üksuse jaoks oli see esmakordne pikem ümberpaiknemine teise riiki. Mul on hea meel, et see õppus just meie üksuse kanda osutus – järelikult usuti, et oleme selleks võimelised,“ ütles nooremleitnant Golubtsov lisades, et tegemist oli kaitseväe jaoks väljakutsuva ülesandega, mille õnnestumise nimel tuli paljudel pingutada.

Kohapeal said Eesti radarimeeskonna liikmed vahetada kogemusi oma Poola kolleegidega. Üksteisele tutvustati oma üksuses kasutatavat tehnikat. Liitlased tagasid ka Eesti üksuse kohapealse toetuse ja harjutuspiirkonnad.

„Meie Poola liitlased on olnud väga avatud ja sõbralikud. Tundub, et oleme oodatud külalised,“ ütles nooremleitnant Golubtsov. „Meile võimaldati ligipääs meid huvitavatele objektidele ja infole. Koostööd Poolaga on meil olnud varemgi, aga sellisel kujul taktikaline lõimumine oli esmakordne. Oleme väga tänulikud sooja vastuvõtu eest.“

Õhuväe õhuseiredivisjoni insener-tehnilisse gruppi kuuluva mobiilse radariposti meeskond naasis Eestisse täna. Õhuseiredivisjoni insener-tehnilise grupi peamine ülesanne on tagada nii õhuturbe raadiote kui ka õhuseire radaripostide töö üle Eesti ning edastada õhuseireinformatsiooni nii rahvuslikus kui ka NATO käsuahelas.

Lisaks igapäevastele insenertehnilistele ülesannetele ja õhuoperatsioonidele on õhuseiredivisjoni koosseisus ka reservväelastega mehitatavad kaitseüksused. Regulaarsete õppekogunemistega tagab õhuseiredivisjon kaitseüksuste väljaõppe ja koostegevusvõime radarpostidega.

Keri üles