Jäta menüü vahele

Eesti relvastuskontrolli delegatsioon inspekteeris Venemaa sõjaväelinnakuid

Möödunud nädalal inspekteeris Eesti kaitseväe delegatsioon Venemaa relvajõudude väeosi Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Viini dokumendi täitmise raames. Venemaa esindajad on Eestit käesoleval aastal külastanud kahel korral.

Eesti relvastuskontrolli neljaliikmelise delegatsiooni visiit algas 30. novembril Pihkvast 76. õhudessantdiviisist, mille järel tutvustati delegatsioonile 25. kaardiväe üksik-motorlaskurbrigaadi ja 15. õhuväebrigaadi koosseisu kuuluvat tehnikat ja relvastust. Samuti inspekteeriti Venemaa Föderatsiooni Lääne sõjaväeringkonna erinevaid harjutusalasid. Eesti on Venemaa inspektorid sellel aastal vastu võtnud kahel korral ning sellega täitnud oma rahvusvahelist kohustust.

Viini dokumendi raames võimaldavad OSCE liikmesriigid üksteisele ülevaate oma relvastusest ja isikkoosseisust ning lubavad tutvuda väeosade ja baasidega, samuti teavitavad kindlaksmääratud korras sõjalistest õppustest, kus osaleb teatud arv lahingutehnikat või sõjaväelasi. OSCE-sse kuulub 57 riiki Euroopast, Kesk-Aasiast ja Põhja-Ameerikast.

Inspektsioonid toimuvad lühikese etteteatamisega, kontrolli algataja annab inspektsioonist teada viis ööpäeva enne selle algust. Seejärel tuleb inspektorite vastuvõtjal tagada ligipääs oma objektidele 48 tunniks.

Keri üles