Jäta menüü vahele

Eestit külastab Poola relvajõudude peastaabi ülem

Sellel nädalal külastab Eestit Poola relvajõudude peastaabi ülem kindral Rajmund Andrzejczak. Visiidi käigus kohtus kindral Andrzejczak täna Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremiga.

„Poola ja Eesti näevad julgeolekuohtu meie riikidele ja regioonile sarnaselt. Seepärast otsime me ka lahendusi koos,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. „Omades erinevaid sõjalisi võimeid juba täna, on Poola Eestile abiks näiteks mereliste võimete arendamisel. Samuti on Eestil ja Poolal tahe neid teatud võimeid rakendada regiooni kaitseks koordineeritult. Kaitseväe juhatajad kohtuvad küll mitu korda aastas, samas kui staapide vahel on kontaktid kujunenud pidevaks.“

Kohtumise eesmärk oli arutada regionaalset heidutus- ja kaitsehoiakut kui ka olukorrateadlikkuse hoidmist Vene Föderatsiooni suurõppusest Zapad 2021 ja hübriidtaktikate kasutamisega seonduvat. Kaitseväe juhataja tänas oma Poola kolleegi Ämarist Balti õhuturbesse panustamise ja Poola üksuste õppusele Kevadtorm saatmise eest.

Visiidi käigus kohtus kindral Andrzejczak ka kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salmiga, et koordineerida eri tasanditel tugevama kaitselahendi saavutamist.

„Poola on ülioluline riik Läänemere ruumi regionaalses heidutuses ja kaitses ning meie julgeolek on jagamatu. Olen veendumusel, et kolme Balti riigi ja Poola kaitsealane koostöö on nii tugevatel alustel, et me seisame koos vastu mistahes katsumustele,“ ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Poola relvajõudude peastaabi ülem kindral Rajmund Andrzejczak külastab Eestit seoses osalemisega Lennart Meri konverentsi NATO-teemalises paneelis.

GALERII

Keri üles