Jäta menüü vahele

Eestit külastanud USA rahvuskaardi ülem uuris koostöö laiendamise võimalusi

Ameerika Ühendriikide rahvuskaardi ülem kindral Daniel Hokanson külastas teisipäevast tänaseni Eestit, kohtus kaitseväe ja Kaitseliidu juhtkonnaga ning osales julgeolekutemaatilisel vestlusringil Balti kaitsekolledžis Tartus.

„USA rahvuskaardiga seob meid pikaaegne ja tulemuslik koostöö. Saime kohtumise käigus arutada, kuidas kaitseväe ja rahvuskaardi vahelisi suhteid edasi arendades koostöö uuele tasemele tõsta,“ ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Kindral Palm kohtus kindral Hokansoniga eile kaitseväe peastaabis, kus kindralile anti ülevaade piirkonna julgeolekuolukorrast ja kaitseväe arenguperspektiividest ning küberväejuhatuse ülema asetäitja kolonelleitnant René Innos tutvustas küberväejuhatust. Lisaks külastas USA rahvuskaardi ülem õhuoperatsioonide juhtimiskeskust.

Kindral Hokanson kohtus kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler Lauri Abeliga ning Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegiga, kellelt sai ülevaate Kaitseliidu tegevustest ja plaanidest.

Ameerika Ühendriikide rahvuskaardi ülem kindral Hokanson külastab oma Euroopa visiidi käigus erinevaid riike regioonis, et leida koostöö laiendamise võimalusi ning saada täiendavat infot ühistegevuste planeerimiseks. Eestis keskendus rahvuskaardi ülema huvi kaitseväe kübervõimekustele, reservsüsteemile ning Kaitseliidu panusele riigikaitsesse.

Eesti teeb kõige tihedamat ja vahetumat koostööd Marylandi osariigi rahvuskaardiga. Kaitseväe, Kaitseliidu ja Marylandi rahvuskaardi koostöö sai alguse pärast kaitseväe taasloomist 1993. aastal. Rahvuskaart on korraldanud kaitseväelaste ja kaitseliitlaste koolitust Ameerika Ühendriikides ning panustanud Kaitseliidu kui vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni tugevdamisse. Samuti on Marylandi Rahvuskaart õpetanud välja kaitseväe välismissioonidel osalevaid kopteripiloote.

Galerii 

Keri üles