Jäta menüü vahele

Eestit külastasid 25 riigi relvastuskontrolli esindajad

Pühapäevast esmaspäevani külastasid Eestit 25 relvastuskontrolli vaatlejat Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) liikmesriikidest.

Pühapäeval said välisriikide esindajad ülevaate Eesti kaitsepoliitikast ning kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm andis ülevaate kaitseväe arengust. Esmaspäeval külastati 1. jalaväebrigaadi, kus OSCE liikmesriikide esindajatel avanes võimalus tutvuda kaitseväe taristu ja relvastusega ning vestelda sõduritega.

Rahvusvahelise koostöö jaoskonna ülema kolonelleitnant Peeter Kõivu sõnul on tegemist suurima relvastuskontrolli üritusega alates COVID-19 pandeemia algusest ning ürituse eesmärgiks on kasvatada riikidevahelist usaldust ja demonstreerida Eesti läbipaistvust.

Šveitsi kaitseväe esindaja kolonel Michel Bösigeri hinnangul on Eesti lühikese ajaga näidanud suurt arenguhüpet võttes kasutusele jalaväe lahingumasinad CV-90 ja liikursuurtükid K-9.

Balti riikide koostöös läbiviidav väeosade külastus kestab laupäevani ning Eestist suundusid vaatlejad edasi Lätti ja Leetu.

Viini dokumendi raames avaldavad OSCE liikmesriigid üksteisele ülevaate oma relvastusest ja isikkoosseisust ning lubavad tutvuda väeosade ja baasidega, samuti teavitavad kindlaksmääratud korras sõjalistest õppustest, kus osaleb teatud arv lahingutehnikat või sõjaväelasi. OSCE-sse kuulub 57 riiki Euroopast, Kesk-Aasiast ja Põhja-Ameerikast.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60730
Video: https://www.youtube.com/watch?v=HURG2q0ddaI

Keri üles