Jäta menüü vahele

Esimesed reservohvitserid ja allohvitserid tutvuvad uue kaitseväe teenistusrelva R-20 Rahega

Eile alanud 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni reservõppekogunemisel läbivad esimesed 50 ohvitseri ja allohvitseri uue kaitseväe automaatrelva R-20 Rahe õppe.

„Need mehed ja naised, kes siin täna relvaõppe läbivad on, meie pataljoni tegelik teravik, mis häda korral meie inimesi juhtima ja eest vedama hakkab. Sellepärast peavadki just nemad olema esimesed, kes uue relva selgeks saavad ja sellega üksuste formeerimise märkimisväärselt kiiremaks teevad,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.

Laupäevani kestval õppekogunemisel toimuvad lisaks R-20 Rahe väljaõppele  ohvitseride jaoks erinevad planeerimisharjutused ja allohvitseridele lahinguvalmiduse õppused.

„Sellel õppusel on kohal nii allüksuste ülemad kui ka veeblid, tänu millele on kõigile info edasi antud ja  ühine kommunikatsioon tagatud ka allüksuste tasemel,“ ütles õppusel osalev reservleitnant Ivar Mai.

Sel nädalavahetusel läbivad lisaks Viru jalaväepataljonile R-20 Rahe õppe ka pioneeripataljoni reservõppekogunemisest osavõtvad ohvitserid ning allohvitserid.

Fotod

Keri üles