Jäta menüü vahele

Formeerimiskeskuse reservväelased harjutasid sõjaaja ülesannete täitmist

Täna õhtul lõppes kolm päeva väldanud kaitseväe toetuse väejuhatuse formeerimiskeskuse õppekogunemine Punane Rebane 21, mille käigus värskendasid ning õppisid ligi 80 reservväelast Pärnumaal Eametsa linnakus ja Kikepera harjutusväljal erialaseid teadmisi ja oskusi.

“Õppus on olnud väga intensiivne – on tunne nagu oleks viie päeva maht surutud kolme päeva sisse,” ütles esimest korda reservväelasena õppekogunemisel osalenud formeerimiskeskuse ülema abi reservkapten Meelis Sõukand, kes on tegevväelasena teeninud ka antud üksuse ülemana.

Kapten Sõukand lisas, et Eesti reservväelased on patrioodid. „Enamik ajateenistuses käinutest tulevad hea meelega õppekogunemistele ning reservväelased käivad meil ka õppuste vahepealsel ajal tegemas mingeid tegevusi, näiteks koos üksusega laskmas või täiendavad end ohvitserina staabitöös,” ütles kapten Sõukand, kiites samuti õppusel osalenud reservväelaste kõrget moraali.

Reedest pühapäevani kestnud intensiivse väljaõppe käigus anti reservväelastele nii teoreetilist kui praktilist väljaõpet. Lisaks erialastele harjutustele värskendati sõdurioskuseid ka laskeharjutustel, tuletades meelde kuulipildujate, tankitõrjerelvade, täpsuspüsside kui granaatide kasutamist. Olulisel kohal oli ka üksuste ning liikumiste julgestamise ja läbipääsupunktide rajamise õpe, samuti ka kiirreageerimisüksuste töö ja varitsuste vastased drillid. Lisaks said reservväelased värskendada ka meditsiinialaseid teadmisi ja allüksuste ülemad lihvida oma planeerimis- ning juhtimisoskuseid.

„On väga palju äratundmisrõõmu,“ ütles õppekogunemisel osalenud reservväelane kapral Meelis Arukask võrreldes kogemust oma viie aasta taguse ajateenistusega. Kapral Arukask lisas, et õppekogunemisel tulid sõdurioskused kiiresti meelde, justkui oleks ajateenistus vaid loetud nädalad tagasi läbi saanud. Arukask rõhutas vajadust ühiskonnana mõista, milleks on riigikaitse vajalik ja miks korraldatakse õppekogunemisi, taunides ühtlasi õppekogunemistele mittetulemist ning soovitades igal reservväelasel mõtestada enda jaoks lahti reservteenistuse olemus ja vajalikkus.

Formeerimiskeskuste põhiline ülesanne on toetada kaitseväe lahingüksuste jätkusuutlikkust, seades pidevalt lahinguvalmis täiendavaid reservväelaseid. Selleks kutsutakse reservis olevad isikud teenistusse, mille järel nad varustatakse ja relvastatakse ning viiakse läbi sõdurioskuseid värskendav väljaõpe. Seejärel suunatakse juba valmis üksused edasi nende põhiüksuste juurde. Ülesande täitmine eeldab formeerimiskeskustelt võimekust püstitada maastikul kiiresti formeerimis- ja väljaõppealasid, need mehitada ning julgestada ja tagada logistiline toetus ning liikumisvabadus, korraldades samas ka reservkoosseisude sõjalist väljaõpet ja personalialast tööd.

Kaitseväe toetuse väejuhatus tegeleb kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalike tegevuste korraldamisega alates väljaõppest, logistikast ja materjalimajandusest ning lõpetades meditsiinitoe ja tugiteenuste pakkumisega.

 

Galerii  Video

Keri üles