Jäta menüü vahele

Homme algab kaitseväe õppus Kevadtorm

Homme algab kaitseväe keskpolügoonil õppus Kevadtorm, mis toimub tavapärasest väiksemas mahus ning kestab 8. maini.

Riigis valitsevast eriolukorrast tingituna jääb laialdast territooriumi hõlmav taktikaline õppuse osa Kesk-Eestis tänavu ära. Selle asemel pannakse osalevate üksuste oskused proovile kaitseväe keskpolügoonil.

„Hoolimata keerulisest olukorrast tuleb saavutada aasta jooksul harjutatud väljaõppe eesmärgid, kuid samas vähendada kokkupuudet tsiviilühiskonnaga,“ ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. „Ehkki välismaa sõduritele ei ole sisenemiskeelde, kuna tegemist on julgeoleku tagamise võimaldamisega, siis liitlas- ja partnerriikide sõdurid sel aastal Kevadtormil ei osale, välja arvatud Eestis paiknev liitlaste lahingugrupp.“

Kevadtormi planeerija kolonelleitnant Erkki Roosnurme sõnul oleks koos liitlastega esialgu kavandatud õppusel osalenud üle 10 000 inimese, aga nüüd osaleb neist kolmandik.

„Sel aastal ei kutsuta õppusele ka reservüksusi, vabatahtlikkuse alusel kaasatakse olulistel ametikohtadel teenivad reservväelased,“ ütles kolonelleitnant Roosnurm. Kokku osaleb õppusel ligikaudu 3200 kaitseväelast.

„Hoolimata õppuste muutunud formaadist midagi kriitilist tegemata ei jää. Kevadtormi põhieesmärk on anda hinnang väljaõppetsüklit lõpetavatele üksustele ning seda on võimalik teha ka sel aastal. Kuigi eriolukorra tõttu ei saabu välisriikidest liitlasi, avaneb sõduritel väiksemas mahus koostöövõimalusi NATO lahingugrupi sõduritega,“ ütles kolonelleitnant Roosnurm.

Plaani kohaselt harjutavad Kevadtormil osalevad üksused ja allüksused omavahelist koostööd lahinguülesannete täitmisel, õppus on jaotatud kahte peamisse etappi. 25.–30. aprillini toimub väliõppus, mille käigus mängitakse läbi etteantud taktikaline olukord. 1.–8. maini toimuvad keskpolügoonil üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

Kevadtormi peamised treenitavad on Kuperjanovi jalaväepataljoni ja Viru jalaväepataljoni baasil välja õpetatud üksused. Väliharjutuse ajal etendab vastase rolli 1. jalaväebrigaad, mille põhijõu moodustavad jalaväe lahingumasinatel liikuvad Scoutspataljon ja NATO liitlaste lahingugrupp.

Peale liitlaste ning 1. ja 2. jalaväebrigaadi allüksuste osalevad Kevadtormil ka küberväejuhatus, õhuvägi ja sõjaväepolitsei.

Kevadtorm on Eesti kaitseväe iga-aastane kevadine lahingõppus. Esimene Kevadtormi õppus peeti 2003. aastal Lääne-Virumaal. Eelmisel aastal toimus õppus Kevadtorm 29. aprillist 17. maini Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Harju- ning Jõgevamaal.

Keri üles