Jäta menüü vahele

Järgmine Malisse roteeruv jalaväerühm on välisoperatsiooniks valmis

Detsembris Malisse siirduva jalaväerühma missioonieelne väljaõpe kulmineerus Tapa linnas toimunud harjutusega Sleipnir-8, mis testis roteeruva üksuse valmisolekut täitmaks enda ülesandeid missioonipiirkonnas.

„Õppus andis rühma meestele ja naistele võimaluse mõelda ennast operatsioonipiirkonda Malis, tänu millele saime kogu üksusega laiema arusaamise eelseisvatest ülesannetest ja ootustest. Läbi selle on kasvanud ka meie kollektiivne enesekindlus, mida hindan väga kõrgeks,” ütles BKN Estpla-8 rühmaülem nooremleitnant Kaarel Aruoja.

Lõpuharjutuse Sleipnir-8 eesmärgiks oli läbi harjutada kõige tõenäolisemad ülesanded ja situatsioonid, mis üksust piirkonnas ees ootavad – baasikaitse, patrullide teostamine ja kiirreageerimisüksuses osalemine.

„Kogu harjutuse jooksul on rühm täitnud sarnaseid ülesandeid, mis neid Malis ees ootamas. Oleme neile loonud väga palju erinevaid olukordi ja situatsioone, mida lahendades on kõik rühma liikmed aru saanud oma rollist ja ülesandest. Iga harjutusega on kasvanud soorituse kvaliteet,“ ütles õppuse üldjuht leitnant Taavi Eesalu.

„Ettevalmistus eesootavaks operatsiooniks on olnud mitmekülgne ja põhjalik,“ ütles kontingendi vanem major Vjatšeslav Senin. „Instruktorid on väga asjatundlikud ja nende töö väärib kiitust. Scoutspataljon on teinud väga head tööd üksuse ettevalmistamisel. Loomulikult mängib rolli olukorra muutlikkus Malis, kuid olen täiesti kindel, et üksus saab väga hästi hakkama olukorras kus on vaja improviseerida,” lisas major Senin.

BKN Estpla-8 on jalaväerühm, mis vahetab detsembris välja hetkel Malis teeniva BKN Estpla-7, mis alustas oma teenistust Gao sõjaväebaasis selle aasta augustis. Malis Nigeri jõe äärses Gao linnas paikneva Eesti kontingendi peamine tegutsemisala on just linnakeskkond. Eestlaste ülesanneteks Malis on väekaitse ning ühised patrullid Prantsuse kaitseväe üksustega, kelle baasis ning koosseisus Eesti kontingent tegutseb.

Prantsusmaa mässutõrjeoperatsioon Barkhane eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ja anda seeläbi panus Euroopa-suunalise ebaseadusliku immigratsiooni ja inimkaubanduse tõkestamiseks.

Fotod

Keri üles