Jäta menüü vahele

Kaitseväe aastaraamat katab teemasid ajateenistusest eriüksusteni

Sel nädalal ilmunud kaitseväe aastaraamat hõlmab laia teemaderingi alates arengutest idapiiri taga ja möödunud aasta välkõppustest mehitamata sõidukite ja eriüksusteni välja. Samuti tehakse pilguheit liitlaste kohalolekule Eestis, teadus- ja arendustegevusele ning hoogustuvale kaitseväe taristu arendamisele.

„Teie käes olev kaitseväe aastaraamat püüab anda põgusa ülevaate lõppenud aasta kaitseväe arengust, mille põhjal saab tuletada kaugemaid arenguperspektiive,“ ütleb eessõnas kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus annab ülevaate uudsest lähenemisest ajateenistusele – ajateenijate suuremast vastutusest ja vabadusest. Kapten Taavi Karotamm kirjutab mehitamata sõidukite katsetamisest operatsioonil Malis. Eriüksuste rollist Kaitseliidu ja reservväelaste koolitamisel annab ülevaate erioperatsioonide väejuhatuse ülem kolonelleitnant Margus Kuul. Lisaks leiab aastaraamatust artiklid kaitseinvesteeringutest, reservohvitseride tegevusest, liitlasüksustest Eestis, meediasõduritest ja sotsiaalmeediast.

Aastaraamatus leiavad käsitlemist ka möödunud aastal toimunud õppused Kevadtorm, Tractable ning lisaõppekogunemine Okas; räägitakse Eesti sõjaväeharidusest, õpikogemustest ning teadus- ja arendustegevusest. Samuti artiklid õhuruumi ja mereala seirest ning esimestest sammudest Balti merevägede senisest suuremast integreeritusest.

Kaitseväe aastaraamat on leitav veebilehelt:
https://issuu.com/kaitsevagi

Keri üles