Jäta menüü vahele

Kaitseväe akadeemia veeblirännak pani õppurid enam kui 80-kilomeetrisel jalgsirännakul proovile

Täna varahommikul lõppes Kaitseväe Akadeemias kaks päeva kestnud ja enam kui 80-kilomeetri pikkune vanemallohvitseride põhikursuse lõpurännak, mille jooksul läbisid õppurid 10 kontrollpunkti.

„Allohvitser on kaitseväe selgroog. Ta on sõdurite juht, väljaõppe läbiviija ja eeskuju kõiges,“ ütles rännaku läbiviija Kaitseväe Akadeemia veebel staabiveebel Andri Harkmann. „Allohvitseri amet on kõike muud kui kerge, täpselt nagu ei ole kerge olla pidev eeskuju või ei ole kerge end pidevalt distsiplineerida. Lõpurännak, ehk akadeemia päraselt veeblirännak, on just üks selline väljakutse, mis nõuab inimeselt kõige seni kogetu ja õpitu kokkuvõtmist.“

Võrreldes varasemate aastatega koostasid sel korral kontrollpunktid erinevad kaitseväe struktuuriüksuste veeblid. Mitmete struktuuriüksuste veeblite kaasamise eesmärk oli tulevaste ja juba teenistuses olevate allohvitseride lõimimine. Õppurid pidid täitma mitmeid erinevaid meeskonnatööl põhinevaid ülesandeid, näiteks edastama taskulambi abil morsekoodi, liikuma raskendatud tingimustes, transportima lahingkannatanut, tuvastama erinevat sõjatehnikat ja ehitama käepärastest vahenditest maastikumudeli.

Rännaku täisdistantsi läbinutele antakse kursuse lõpetamisel rännakumarsi rinnamärk. Tänavu osales jalgsirännakul 46 vanemallohvitseride põhikursuse õppurit.

Veeblirännak, mille vältel pannakse proovile õppurite juhtimisoskused, füüsiline võimekus ning vaimsed võimed, on alates 1994. aastast allohvitseride kursuse üheks traditsiooniks. Nimetatud traditsioon annab õppuritele viimase võimaluse liikuda üheskoos mööda kaunist Lõuna-Eesti kuppelmaastikku ja leida jõudu läbimaks alustatud teekond.

Vanemallohvitseride põhikursuse (VAPK) eesmärk on anda alused ja suunised esimese tasandi vanemaallohvitseride ettevalmistamiseks kõikidele kaitseväe väeliikidele ning kaitseliidule. Õppekava läbinu on võimeline teenima rahuajal rühma suuruse üksuse ülema abi, vanema ja instruktori ametikohtadel ning sõjaajal allüksuse ülemana.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule.

Galerii

Keri üles