Jäta menüü vahele

Kaitseväe instruktorid õpetavad Mali väljaõppemissioonil kohalikke sõdureid

EUTM Mali väljaõppemissioonil alustas kompanii suurune isikkoosseis eestlaste käe all pea kolm kuud kestva kursusega, mille käigus treenitakse baasikaitset.

„Tegemist on kursusega, mis treenib ennekõike just kohalikke Mali relvajõudude sõdureid. Oma väljaõppes alustame baasteadmistest baasikaitsest ja liigume sealt samm-sammult edasi kuni kompanii tasemeni välja,“ ütles väljaõppemissioonil instruktorina osalev leitnant Urmo Utsal ning lisas, et väljaõppe juures on kõige suuremaks väljakutseks osalejate küllaltki erinev väljaõppetase.

„Kohalike sõduritega tuleb meil suhelda läbi tõlkide, mis juba oma olemuselt muudab õpetamise märgatavamalt väljakutsuvamaks, kuid paraku ei tunne osa sõdureid numbreid, ei oska lugeda ega kirjutada. Nii tuleb meil neile aeg-ajalt õpetada ka sellised asju mis meile tunduvad iseenesestmõistetavad. Kuid sellele vaatamata on nad väga õpihimulised ning täis teotahet, mis viib meid kindlasti lõppkokkuvõttes sihile,“ ütles leitnant Utsal.

EUTM (European Union Training Mission) on Euroopa Liidu missioon Malis, mille eesmärk on taastada Mali relvajõudude sõjaline võime, et nad suudaksid korraldada ja läbi viia sõjalisi operatsioone, taastada Mali territoriaalse terviklikkuse ning vähendada terrorirühmitustest tulenevat ohtu.

Euroopa Liit pakub Mali relvajõududele abi juhtimise ja logistika korraldamisel ning isikukoosseisu väljaõppel, samuti rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõiguse rakendamisel ning tsiviilisikute ja inimõiguste kaitsmisel.

Eesti panus EUTM Mali missioonile võimaldab osaleda Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika elluviimisel ning aidata kaasa piirkonna pikaaegsele stabiliseerimisele. Eesti panustab EUTM Mali missiooni alates 2013. aastast.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60795

Keri üles