Jäta menüü vahele

Kaitseväe juhataja: kaitseväe kõrge vaktsineeritus on ennast igati õigustanud

Kaitseväes on tänaseks päevaks vaktsineeritud COVID-19 viiruse vastu ligi 98% teenistujatest ja töötajatest. Vaktsineerimise positiivne mõju väljendub ka nakatumisnumbrites, mis on võrreldes kevadise viiruse leviku kõrghetkega vähenenud kordades.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ütles, et otsus nõuda teenistujatelt COVID- vaktsineerimise või haiguse läbipõdemise tõendit on tekitanud palju vastukaja, kuid hetkeolukord on tõestanud selle vajalikkust ja kasu.

„Meie ülesandeks on tagada Eesti riigi sõjaline kaitse. Seda saame teha ainult siis, kui meie inimesed on terved, üksused väljaõpetatud ja võitlusvõimelised,“ ütles kindralleitnant Herem. „Tänane seis näitab, et vaktsineerimine töötab ning tagab tingimused, et saaksime meile püstitatud ülesandeid täita. Eelmisel haiguse kõrgperioodil pidime teenistujate ja ajateenijate liikumist jõuliselt piirama, mis ei mõjunud moraalile hästi. Täna me seda enam tegema ei pea.“

Kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti sõnul on kaitseväes kõrge vaktsineerituse taseme tõttu võrreldes ühiskonnaga üldiselt olukord selgelt parem. „Kui kevadel oli kaitseväe ja riigi päevane COVID 19-sse nakatumiste suhe ligikaudu 1:40-le, siis täna, kui vaktsineeritud on pea kõik kaitseväelased, on uute nakatumiste suhe kuus või enam korda väiksem, suurusjärgus 1:250-le,“ ütles kolonelleitnant Lusti.

„Kevadel, teise laine tipphetkel oli kaitseväes nakatunuid 269 ning isolatsioonis ligi 1200 inimest. Täna, ajal kui riigis on nakatumiste arv selgelt tõusuteel, on kaitseväes kokku 40 nakatunut ning isolatsioonis lisaks neile 9 inimest. Vahest kõige olulisem märk vaktsineerimise positiivsest mõjust on see, et kui kaitseväes ka tekib uusi nakatunuid, on neid vaid mõned üksikud – vaktsineerimine pärsib nakatumist ning viiruse võimalikku levikut kaitseväe sees,“ lisas kolonelleitnant Lusti.

Hetkel ajateenistust läbivatest noormeestest ja neidudest on vaktsineeritud rohkem kui 90%. Ka sel nädalal alustasid teenistust ainult vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud ajateenijad.

„Vaktsineerimine on selgelt vähendanud nakatumist ja viiruse levikut ajateenijate hulgas ning taganud selle, et üksuste väljaõpe saab jätkuda plaanipäraselt. Hetkeseisuga on kaitseväes diagnoositud neli COVID-isse nakatunud ajateenijat. Varasemate lainete kõrghetkedel oli nakatunuid üle saja,“ ütles kolonelleitnant Lusti.

Keri üles