Jäta menüü vahele

Kaitseväe juhataja kohtus oma Euroopa Liidu ja Baltimaade kolleegidega

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem osales neljapäeval Brüsselis Euroopa Liidu sõjalise komitee kohtumisel, mis toimus pärast COVID-19 pandeemiat esmakordselt füüsilisel kujul. Lisaks kohtus kindralmajor Herem Euroopa Liidu sõjalise staabi uue ülemaga viitseadmiral Hervé Bléjean’iga ning Läti ja Leedu kaitsevägede juhatajatega.

Kaitsevägede juhatajate tasemel peetud Euroopa Liidu sõjalise komitee kohtumisel räägiti ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika aktuaalsete küsimuste hetkeseisust, EL-i uuest suunda andvast strateegilisest kompassist, mille kaudu on eesmärk ühtlustada nägemust Euroopa ees seisvatest julgeolekuväljakutsetest ning sellest, kuidas ELi julgeoleku- ja kaitsepoliitika võiks neile vastata. Lisaks käsitleti Euroopa Liidu sõjaliste operatsioonide ja väljaõppemissioonide hetkeseisu, eriti võttes arvesse COVID-19 mõjusid, ning EL-NATO koostööd ja migratsiooni.

„Et olla globaalsel tasandil relevantne, peame realistlikult hindama meid ümbritsevat julgeolekuolukorda ning võtma arvesse kõik ohud. Seda eesmärki peaks täitma ka EL-i strateegiline kompass. Kuigi konventsionaalsed ohud nagu Venemaa on ja jäävad NATO pärusmaaks, siis EL-i kasutuses on väga mitmekülgne tööriistakast, millega vastata meie ees seisvatele väljakutsele eri rinnetel,“ ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Herem.

„Kuigi COVID-19 piirab veel paljudes riikides tavaelu juurde naasmist, peame kaitsevägede tasandil olema valmis esimesel võimalusel taas käivitama oma töö EL-i operatsioonidel ja missioonidel. Mul on hea meel näha, et piiratud mahus on juba alustatud tegevuste taastamist. Hoolimata pandeemiast jätkub meie partnerriikides julgeolekuolukorra halvenemine, mistõttu EL-i kohalolu ja väljaõpe seal on vajalikud,“ lisas kindralmajor Herem.

Balti kaitsevägede juhatajate omavahelisel kohtumisel keskenduti Balti riikide kaitsekoostöö tulevikusuundadele ning regionaalsele võimearendusele.

„Regionaalne koostöö ja võimearendus on tööriistad, mis võimaldavad ka väikeriikidel arendada tõsiseltvõetavaid sõjalisi võimeid ning saavutada strateegilisi efekte. Ühiselt saame oluliselt efektiivsemalt suurenda Balti riikide heidutus- ja kaitsevõimet ning seeläbi ka toetada NATO strateegilisi plaane regioonis,“ ütles kindralmajor Herem.

Euroopa Liidu sõjaline komitee on kõrgeim sõjaline juhtorgan Euroopa Liidus, kuhu kuuluvad kõigi liikmesriikide kaitseväe juhatajad.

Lisatud foto: Kaitsevägede juhatajate tasemel peetud Euroopa Liidu sõjalise komitee kohtumise ühispilt (allikas: https://twitter.com/ChairmanEUMC).

Keri üles