Jäta menüü vahele

Kaitseväe juhataja: mõistame sakslastega olukorda Ukrainas ühtemoodi

Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem kohtus teisipäeval oma saksa kolleegi kindral Eberhard Zorniga, kellega arutati laiemalt Euroopa julgeolekuküsimusi, analüüsiti olukorda Ukraina sõjas ja hinnati vajadust NATO edasisteks arenguteks.

„Sain kinnituse, et sakslased on Ukraina abistamisel väga motiveeritud. Lisaks on meil saksa sõjaväelastega ühine arusaam Ukraina ja Venemaa vahelisest sõjaolukorrast ning vajadusest ukrainlaste toetusel. Abi andmine sõltub eelkõige poliitilisest tahtest ja olemasolevatest ressurssidest,“ ütles Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

„Vahel mulle tundub, et sakslastele tehakse nende abi osutamise osas ülekohut. Saksamaa on aidanud ja aitab veel, ehki avalikkusele nendest otsustest ja tegevustest ei ole teada antud,“ lisas kindralleitnant Herem.

Saksamaa valitsus on otsustanud eraldada saksa armeele 100 miljardit eurot lähemateks aastateks. „See otsus on ka Balti riikidele väga hea uudis,“ ütles kindralleitnant Herem. „Selle tõttu tõuseb saksa armee võimekus tegutseda näiteks Balti regioonis, kus nad panustavad täna eFP raames Leedus 1200 sõduriga. Meil on sakslastega üsna sarnane arusaam meie riikide julgeoleku tagamisest.“

Juhatajad arutasid kohtumisel ka muutunud julgeolekuolukorras vajadust arendada NATO kaitseplaane ning vajadust neid reaalsete üksustega läbi harjutada. „Vajadusel ja võimalusel on sakslased nõus siirdama väeüksuste komponente Balti riikidesse,“ lisas kindralleitnant Herem.

Teisipäeval asetas Eesti kaitseväe juhataja ka pärja Bundeswehri memoriaalis olevale Kamraadide mälestusmärgile.

Keri üles