Jäta menüü vahele

Kaitseväe keskpolügoonil lõppes õppus Tornaado

Täna lõppes kaitseväe keskpolügoonil Kalevi jalaväepataljoni poolt juhitud õppus Tornaado, millega kulmineerus kompanii osakursus ning anti hinnang manööverüksuste senisele väljaõppele.

„Tornaado raames harjutati erinevaid olulisi tegevusi nagu kompanii kiirrünnak, planeeritud rünnak ja kiirkaitse. Kõikidele osalevatele sõduritele andis see võimaluse teha lahinguväljal koostööd pataljoni erinevate üksustega. Samuti kinnistas harjutus  eelnevalt õpitud oskuseid ja andis osalenud sõdurile enesekindlust oma oskustesse, et osaleda kompaniiga erinevatel operatsioonidel,“ ütles Kalevi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Ain Tiidrus.

Õppuse Tornaado juhtimine oli Kalevi jalaväepataljoni staabile esmakordne kogemus. „Kompanii taseme lahinglaskmiste läbiviimist on tehtud eelnevatel aastal küllaga. Väljakutseks oli pigem erinevate relvaliikide ja relvasüsteemide integreerimine kompanii lahinglaskmiste harjutusse ning nende juhtimine. Õppuse korraldamine ja selle läbiviimine on igal juhul väärt kogemus pataljoni ülemale ning staabile,“ jäi Kalevi jalaväepataljoni ülem õppusega rahule.

Tornaadol toimusid laskeharjutused lahingmoonaga. Seetõttu oli Viru- ja Kuperjanovi jalaväepataljoni manööverkompaniidel Tornaadol osalemise eelduseks rühmataseme lahinglaskmiste läbimine, mis andis eeldused kompanii koosseisus ründavate ja kaitsvate tegevuste harjutamiseks. Kompanii tasandi lahingülesandeid täideti koostöös lahingutoetusüksustega, mis annab pataljonidele eeldused eesoleval edukaks osalemiseks peatselt algaval õppusel Siil.

Õppusel Tornaado osalesid kaitseväelased 1. ja 2. jalaväebrigaadist. Esindatud olid Kalevi, Viru, Kuperjanovi jalaväepataljonid, suurtüki-, pioneeri- ja tagalapataljon ning luurekompanii.

GALERII

Keri üles