Jäta menüü vahele

Kaitseväe logistikakoolis lõppes erialakursus ajateenijatest sõjaväelogistikutele

Koos eelmise nädalaga lõppes Läänemaal, Padise kloostri varemetes traditsiooniks saanud mõõgatseremooniaga kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakooli nooremallohvitseride erialakursus, mille raames omandasid kuue nädala kestel sõjaväelogistikutele olulisi erialaseid oskuseid ja teadmisi 74 ajateenijat ja 3 tegevväelast üle kogu kaitseväe. Peale kursuse edukat lõpetamist jätkavad osalejad erialast teenistust oma koduväeosades.

„Täna võime tunda heameelt ja rahulolu saavutatu üle – viimaste pingeliste nädalate väliharjutuste jooksul on kursuslased demonstreerinud tuntavat edasiminekut ja tugevat arenguhüpet nii meeskondade kui taktikaliste logistikaülesannete juhtimisel, mis lubab mul kursuse lõpetanud õppurid rahuliku südamega oma erialasesse teenistusse saata,“ ütles kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakooli ülem kapten Jaanus Jürgenstein kursuse lõputseremoonial.

Kooli ülem lisas, et ühe eriliselt tähtsa universaalse võimena omandati erialakursuse jooksul koos oma relvavendadega kõigepealt ühised arusaamad sõjaväelogistikast ning sellega koos ka tugev erialane keeleoskus.

Kapten Jürgenstein toonitas kursust kokku võttes, et kaitseväe kõigi peamiste logistikaallüksuste tulevaste teenistujate koolitamine üheskoos, ühtse õppekava alusel võimaldab ühesuguste taktikaliste protseduuride juurutamist ning erialast jäägitut teineteisemõistmist kogu sõjaväelise logistikaketi ulatuses ja kõikide kaitseväe üksuste lõikes, mis on juba iseenesest suur väärtus kogu valdkonna vaates.

Kuue nädala kestel erialast väljaõpet saanud õppurid on kõik läbinud eelnevalt ka sõjaväelise juhtimise algtaseme kursuse ning nüüd omistati lõpueksamid ning seersandirännaku edukalt sooritanud kursuslastele nooremallohvitseride auastmed.

Logistikakoolis õppinud sõdurid omandasid erialakursusel nii teoreetilised teadmised kui praktilised oskused kaitseväe logistilise süsteemi toimimises ja juhtimises ning on võimelised iseseisvalt juhtima jao suurust lahinguteenindusallüksust taktikalise tasandi logistikaoperatsioonides, jätkates nüüd oma teenistust koduväeosa logistikaga tegelevas allüksuses jao- või meeskonnaülemana.

Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikakooli põhiülesanne on logistika taseme-, funktsiooni- ja täiendusõppe korraldamine ning kaitseväe logistikavaldkonna arendamine. Logistikakool loodi 2003. aastal, eesmärgiga arendada Eestis sõjaväelogistikute koolitamist. Logistikakool asub Paldiski linnaku territooriumil.

Galerii 

Keri üles