Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Viimase nädala jooksul pole rindejoonel toimunud märkimisväärseid muutuseid.

Venemaa Föderatsiooni relvajõud (VF RJ) jätkasid sisuliselt kogu Donetski kontaktjoone ulatuses lisaks kaudtulelöökidele ka lokaalsete rünnakutega – seda ilma suurema eduta. Peamised rünnakusuunad on Bahmut ja Avdiivka. Kuigi Bahmuti põhjaküljel asuv Soledar on tänaseks päevaks valdavas enamuses VF RJ kontralli all, siis taktikalises mõttes ei pruugi see teha olukorda Ukraina üksuste jaoks oluliselt raskemaks.

Antud piirkonnas asub võimalik Ukraina RJ järgmine kaitseliin maastikuliselt oluliselt paremas asukohas (kõrgendikul), millele eelneb nii Bahmuti kui ka Krasna Hora (Soledari ja Bahmuti vaheline asula) küla läbiv jõgi. Tõenäoliselt näeme järgneva nädala jooksul jätkuvat VF RJ survet Bahmutile, eesmärgiga linna vallutada. Lisaks selle on indikatsioone, et VF RJ jätkavad Ukrainas asuvate üksuste täiendamist nii tehnika kui ka isikkooseisu näol, mis ilmestab selgelt, et VF eesmärgid Ukrainas pole kuhugi kadunud.

Valgevenes toimub VF ja VV õhu- ja õhukaitse ühisõppus kuni veebruari alguseni. Selle raames on VF siirnud VV-sse tõenäoliselt 10 helikopterit ning 8 hävitajat lisaks juba VV-s pikemalt viibivatele 3-le MiG-31K-le. Viimased on teadupärast valmidusega kasutada VF uut raketti kindžal (hüpersooniline aero-ballistiline rakett) ning on VV-sse tõenäoliselt siirdud regionaalse väegrupeeringu koosseisus ja heidutuse eesmärgil. Lisaks viibib õppuse raames VV-s VF-i radar-juhtimislennuk A-50 koordineerimaks õhutegevust õppusel.

Saab hinnata, et käesolevalt VV-sse siirdud VF-i õhukomponent peaaegu kindlalt ei ole indikatsioon ega ettevalmistus VV suunalt Kiievi suunal taas operatsiooni avamiseks. Siirdud õhukite arv ja võimekus ei võimalda selles raamis maaväe tegevust toetada. Õppusel osalevad ka VV õhukid. Peamiste õppuse eesmärkidena on ametlikult välja toodud õhukaitse, õhutegevuse koordineerimine, patrull-lennud VV õhuruumis, lähiõhutoetus ning dessanditoetus transpordilennukitelt. Saab hinnata, et jätkuvalt on VF-ile oluline kahe riigi sõjalised koostööõppused eesmärgiga lähendada üksuseid ja valmistada ette sujuvat sõjalist koostegevust.

Keri üles