Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

8. mail toimunud virtuaalsel G7 ja Ukraina riigijuhtide kohtumisel rõhutas Ukraina president Zelenskõi, et Ukraina eesmärgiks on Vene vägede väljatõmbamine kogu Ukraina territooriumilt. G7 juhid lubasid jätkata nii sõjalise kui ka majandusabi andmist, sh nii vahetut finantsabi kui ka toetust teenuste tagamiseks elanikkonnale ning riigi taristu taastamisele ja ülesehitamisele. Täiendavalt nõustusid G7 riigid järk-järgult lõpetama Venemaalt naftaimpordi.

Nädalavahetusel toimunud sõjategevuses ei olnud märgata olulisi muudatusi. Jätkuvad rünnakud Ukraina energia ja transpordiobjektide pihta.

Väidetavalt on Vene Föderatsioonis (VF) nädalavahetusel hakatud reservväelastele väljastama kutseid ilmuda sõjakomissariaatidesse. Vähemalt osadel juhtudel on kutse põhjuseks märgitud administratiivsed toimingud ning tähtajaks 10 päeva peale kutse väljastamist.

Harkivi (ida) suund:

Ukraina üksused jätkasid väheses mahus territooriumi tagasivallutamist Harkivist põhjas ja kirdes, samal ajal kui VF üksused püüdsid jätkata pealetungi Izjumist lõunas Slovjanski suunas. Teadaolevalt ei ole nädalavahetusel Vene Föderatsiooni relvajõud (VF RJ) antud suunal oluliselt edenenud. Möödunud nädalavahetusel jooksul lõid Ukraina (UKR) väed tagasi VF RJ katseid liikuda Izjumist Barvinkove suunda.

Seoses Ukraina üksuste vasturünnakutega Harkivi ümbruses võib VF väejuhatuse ees olla põhimõtteline otsustuskoht, kas jätkata senise pealöögiga Izjumi – Slovjanski suunal või suunata osa jõudusid Belgorodi suunaliste tagalateede kaitse tugevdamiseks. UKR kindralstaabi sõnul on VF RJ 1. tankiarmee mõningad allüksused juba koondatud Belgorodi piirkonda – tõenäoliselt, et kindlustada oma külgesid Ukraina vasturünnakute eest. VF RJ on  hävitanud Harkivist kirdes kolm maanteesilda Tsirkuni  ja  Ruski Tiški asulates, et aeglustada Ukraina vasturünnakuid.

Donetsk  – Luhanski suund:

Luhanski oblastis on VF üksustel tõenäoliselt õnnestunud saavutada kontroll Popasna asula üle. Ukraina allikate teatel on Ukraina relvajõud asulast taandunud järgmistele ettevalmistatud positsioonidele. Jätkub lahingutegevus Lõmani ja Severodonetski alal. 08. mai jooksul toimusid aktiivsed lahingud Bilohorivka, Vojevodivka ja Lysychanski asulates – VF RJ tõenäoline eesmärk enda kontrolli alla saada ülepääs Donetsi jõest.

Kuigi Azovstali tehasest Mariupolis õnnestus nädalavahetusel evakueerida veel tsiviilelanikke, jätkus siiski ka VF poolne tehasekompleksi ründamine. Tõenäoliselt on sellise tegevuse eesmärgiks suruda Ukraina üksuste tegevused piisavalt maha, et võimaldada kusagil Mariupolis pidada 9. mai paraad, mille võimalikust toimumisest on varasemalt VF ametiisikute poolt juttu olnud.

Lõuna suund:

Hersoni ja Mõkolajivi suunal puuduvad teated VF vägede lahingutegevusest, kuid saabunud on ettekandeid võimaliku VF pealetungi jätkamise ettevalmistustest Zaporižžja operatiivsuunal: tulelöögid Ukraina kaitse sidumiseks ning VF üksuste taastamine ja ümberpaiknemine. Tõenäoliselt keskenduvad VF RJ lähiajal läbimurdekatseke Huliaipole suunal eesmärgiga blokeerida Donetski ja Zaporižžja oblastite vahelised peamised liiklusmagistraalid.

Hersoni okupeeritud aladel jätkuvad VF tegevused oma võimu kinnistamiseks. Nädalavahetuse jooksul Hersoni suunalt VF RJ maismaarünnakut ei tuvastatud. UKR teatel on VF RJ koondanud õhutõrje ja reaktiivsuurtükke Krimmi põhjaossa, mis viitab võimalikule eelseisvale pealetungile. Võimalik, et VF RJ eesmärk on Pokrovskoje-Donetski joon, mille hõivamisega on võimalik häirida olulisel määral UKR üksuste varustamist.  

Jätkuvad raketirünnakud Odessa ümbruses. Teadaolevalt on tabamusi saanud ka mitmed ajaloolised hooned. Ukraina RJ jätkavad VF jõudude ründamist Maosaarel.

Keri üles