Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Eile, 9. mai sõjaväeparaadilt ja seal toimunud president Putini kõnest ei tulnud midagi uut Ukraina suunal. Eelkõige kasutati kõnet vandenõulike süüdistute esitamiseks lääne suunal ja kuidas Ukrainat kasutatakse lääne poolt Vene Föderatsiooni julgeoleku kahjustamiseks.

Luurekeskus hindab, et taas intensiivistunud raketirünnakud Odessa pihta on märk, et Vene Föderatsioon (VF) ei ole loobunud linnani tungimisest ja ka võimalikust maismaakoridori loomisest Transnistriasse. Sellegi poolest on VF-i olemasolevate jõududega sellise manöövri teostamine praktiliselt võimatu. Seega ei valmista VF raketirünnakutega ette niivõrd enda maaväe üksuste liikumist, kuivõrd lihtsalt hävitab riigi taristut.

Viimaste teadete kohaselt ei plaani Hersoni oblastis kehtestatud okupatsioonivõimu juhtfiguurid enam korraldada libareferendumit nö iseseisva vabariigi väljakuulutamiseks, vaid alad plaanitakse liita Venemaa Föderatsiooniga. Arvestades, et Hersoni oblast piirneb VF annekteeritud Krimmiga, on selline samm praktiliselt võimalik, ent tegu on samasuguse  rahvusvahelise õiguse rikkumisega nagu varasemalt VF poolt annekteeritud Krimmi ja okupeeritud aladega Ida-Ukrainas.

VF peamistel pealetungisuundadel ei ole möödunud ööpäeval olulisi arenguid toimunud, jätkub ka vägede ümberpaigutamine, eelkõige Belgorodi alal ning Mariupolist Zaporižžja suunale. Erinevalt kampaania esimesest faasist võitlevad VF relvajõudude (RJ) üksused teises faasis rohkem määrustikupäraselt: erinevate tulelöökidega püütakse siduda ja kulutada Ukraina kaitset ning alles seejärel manööverüksustega edeneda.

USA president Biden allkirjastas eile Ukraina lendliisi seaduse, millega võimaldatakse Ukrainale lihtsustatud korras sõjalist abi ja toetust ning kutsus Kongressi üles seadust kiirendatud korras rakendama.

Harkivi (ida) suund:

Harkivi suunal on Ukraina üksustel õnnestunud vabastada täiendavaid alasid, sellise trendi jätkumisel on neil võimalik ühel hetkel hakata kaudtulega mõjutama VF üksuste peamisi transporditeid. Ukraina Kindralstaabi hinnangul on Harkivi suunal VF vägede põhipingutus järjest enam kandumas riigipiiri suunas liikuvate Ukraina üksuste peatamisele.

Izjumi suunas ei ole VF üksustel õnnestunud ööpäeva jooksul oluliselt edasi liikuda. Piirkonna maastik on pigem soodne kaitsvale poolele, seega tõenäoliselt jätkub sarnane olukord vähemalt lähiajal. Alternatiivses pealetungisuunas Barvinkove peale jätkusid kaudtule- ja õhulöögid, kuid VF manööverüksuste edenemisest hetkel infot ei ole.

Donetsk  – Luhanski suund:

Jätkub Ukraina kaitsepositsioonide ründamine kaudtulega. Luhanski oblastis jätkusid lahingud Severodonetski, Rubižne, Bilahorivka ja Lõsõtšanski piirkondades. Tõenäoliselt on Kreminna, Rubižne ja Bilahorivka vahelisel alal tegutsevad Ukraina üksused kotti jäämise ohus. Samas on teadaolevalt VF üksustel tõsiseid probleeme Donetsi jõe ületamisega ning Ukraina üksused hoiavad jätkuvalt piirkonda domineerivat maastiku Privillja asulas.

Mariupolis jätkuvad rünnakud Azovstali tehase territooriumile.

Lõuna suund:

Mariupolist Zaporižžja suunale viidud üksused jätkavad reorganiseerimist. Hersoni oblastis ööpäeva jooksul olulisi muutusi ei toimunud.

Eile toimus seni mastaapseim raketirünnak Odessa vastu, kui VF RJ lasid linna pihta ca kümmekond raketti, mh hüperhelikiirusel liikuvat Kh-47M2 „Kinzhal“. Mitmed raketid tabasid tsiviiltaristut, nt kahte hotelli ja ostukeskust.

Keri üles