Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

ÜRO sõnul on peaaegu kindlalt Ukraina hukkunud tsiviilisikute arv kordades suurem kui praeguseks kokku loetud 3381 inimest. Valdavalt on see tingitud Vene Föderatsiooni relvajõudude valimatu pommituskampaania tõttu, mis sageli just ongi suunatud tsiviiltaristu hävitamisele.

Hetkel on vastakad sõnumid selle kohta, kas Ukraina püüab võimaliku vasturünnaku käigus liikuda kuni 23. veebruari kontaktjoonele, või püüab vabastada kogu Ukraina territooriumi. Viimase vältimiseks on tõenäoline, et Vene Föderatsioon (VF) püüab okupeeritud alad integreerida enda koosseisu, sest sellisel juhul on kergem olukorrast kuvada pilti, et Ukraina püüab vallutada VF territooriumi.

Valgevene juhtkond on aktiviseerinud kommunikatsiooni läänes varitseva ohu osas. Sellega paralleelselt on käimas ka relvajõudude lahinguvalmiduse kontroll. Selle raames toimuva tegevuse maht ja iseloom siiski ei viita hetkel kavatsusele Ukraina sõtta vahetult sekkuda.

Harkivi (ida) suund:

Ukraina relvajõud jätkavad Harkivi linna põhjaosas rünnakuid VF positsioonidele. VF aktiivsus Izjumi – Slovjanski suunal on ööpäeva jooksul vähenenud. On võimalik, et see on seotud Ukraina edenemisega Harkivi ümbruses, mis võib lähiajal hakata ohustama Izjumi suuna logistikat. Ukraina allikate teatel on VF üksusi paiguti ilma lahingut tagasi tõmmatud Kupjanski raudteesõlme kui ühe peamise logistilise sõlmpunkti kaitsele.

Donetsk  – Luhanski suund:

Jätkub Ukraina kaitsepositsioonide ründamine kaudtulega. Lahingutegevuse raskuspunkt on Rubižne, Lõmani ja Severodonetski asulate ümber. VF üksused püüavad jätkuvalt Bilohorivka suunalt ületada Donetsi jõge ja viia lõpule Severodonetski – Lõsõtšanski piirkonna ümber piiramine.

Donetski oblastis keskendusid VF maavägede rünnakud peamiselt Donetski linna lähistel paiknevatele Ukraina positsioonidele. Teadaolevalt pole sealt siiski läbi murda õnnestunud kuna ründavatel üksustel puudub piisav ülekaal antud sektoris.

Mariupolis jätkuvad lahingud Azovstali territooriumi pärast. Paralleelselt jätkub tegevus okupatsioonivõimu struktuuride paika seadmiseks.

 Lõuna suund:

Lahinguline seis üldjoontes muutusteta võrreldes eelmise ööpäevaga. VF jätkab Mõkolajevi ja Odessa ründamist raketi- ja kaudtulega. Transnistria suunal olukord muutusteta.

Ukraina ametliku informatsiooni kohaselt jätkub okupeeritud aladelt süstemaatiline toiduainete vargus ja väljavedu VF suunas. Samuti hinnatakse, et toimub vedu läbi okupeeritud Krimmi kaubalavedega Süüriasse. Taolise tegevuse peamisteks eesmärkideks on okupeeritud alade elanikkonna kontroll läbi esmatarbekaupade defitsiidi ja VF enda majanduslike tagasilöökide leevendamine.

Keri üles