Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Nädalavahetusel jätkusid Vene Föderatsiooni (VF) relvajõudude (RJ) aktiivsed pealetungikatsed Ida-Ukrainas, millest annavad tunnistust VF RJ tsiviiltaristu pommitamised lennukitelt ja kaudtulega nii Severodonetskis kui ka teistes piirkondlikes asulates, väikesemastaabilised edenemised mõningatel aladel ning Ukraina RJ teated allatulistatud VF RJ õhukitest.

Samas suutsid ka Ukraina RJ jätkata kontrolli taastamist varasemalt VF poolt hõivatud aladel Harkivist idas ja kirdes ning moraali toetava sammuna jõuti vähemalt ühes kohas VF-UKR piirile.

Mitmete allikate hinnangul on võimalik, et VF katsed hõivata täiendavaid alasid Ukraina territooriumil kestavad erinevatel hinnangutel veel ca kolm nädalat kuni 2 kuud. Briti kaitseministeeriumi hinnangul on VF RJ kaotanud agressiooni algusest kokku umbes kolmandiku oma jõududest. Ukraina kaitse on eelkõige Ida-Ukrainas suutnud erinevates suundades VF üksuste ohtlikumaid läbimurdekatseid blokeerida ja hävitada. Viimatiseks heaks näiteks on eelmise nädala VF RJ ebaõnnestunud katse ületada Siverski Donetsi jõge, mille käigus hävitasid Ukraina RJ tulelöökidega erinevatel andmetel mitukümmend ühikut tehnikat, sh ka pontoonsillakomplekti.

Eelmisel nädalal oli taas märgata Ukraina õhuväe tegutsemist ning järjest enam laekub teateid lääne relvaabi kasutamisest erinevates rindelõikudes. Samas ei ole hetkel veel võimalik prognoosida laialdasemat territooriumi vabastamist Ukraina poolt, kuna jõudude ja võimete tasakaal ei ole selleks veel sobilik. Harkivi oblastis saavutatud edu ei pruugi olla nii hõlpsasti saavutatav VF jaoks palju olulisematel aladel Ida- ja Lõuna-Ukrainas, kuna VF üks kampaania eesmärkidest oli maismaaühenduse saavutamine 2014-15 okupeeritud alade ja Krimmi vahel, mida kindlasti püütakse nüüd kindlustada ja hoida. On vähetõenäoline, et sarnaselt Harkivi piirkonnale asuks VF RJ lähemas tulevikus hõivatud aladelt Ida- ja Lõuna-Ukrainas taanduma nii, et Ukraina RJ oleks võimalik maismaaühendust ohustada tule või manöövriga.

VF erasõjafirmad otsivad aktiivselt töökuulutuste abil uut personali. Osalemist Ukraina sõjas ei mainita otse, kuid kuulutuste sõnastus ja pakutav palgatase siiski viitavad sellele. Väidetavalt on VF alustanud ka oma üksuste väljatõmbamist Süüriast, et täiendada isikkoosseisu puudujääki. Erinevatel andmetel on VF Süüria kontingendi suuruseks 3000 – 3500 sõjaväelast, kes alaliselt kuuluvad erinevate väeosade koosseisu erinevatest väeliikidest.

Seega jaotuks täiendava isikkoosseisu mõju erinevate rindesektorite vahel ära ning ei tekita tõenäoliselt kuskil otsustavat muutust jõudude tasakaalus. Lisaks eelnevale jätkub ka erinevate vabatahtlike teenistusse kutsumine ja administratiivsed toimingud reservväelastega. Ülaltoodust võib järeldada, et VF RJ on jätkuvalt probleeme kaotuste asendamisega ilma mobilisatsiooni välja kuulutamata.

Harkivi (ida) suund:

VF aktiivsus Izjumi piirkonnas on langenud. Tõenäoliselt on tegu reaktsiooniga Ukraina relvajõudude edenemisele Harkivi oblastis, mis võivad lähiajal hakata ohustama Izjumi suunas tegutseva VF väegrupi varustusteid.

Donetsk  – Luhanski suund:

Viimase ööpäeva jooksul on kasvanud VF rünnakute aktiivsus Lõmani asula ümber. Lõmani hõivamine avaks VF vägedele alternatiivse lähenemistee Slovjanskile või Siverskile, võimaldades liikuda Ukraina kaitsepositsioonidest mööda. Slovjanski ja Severodonetski piirkonnas jätkus nädalavahetusel peamiselt VF kaudtuli Ukraina positsioonide nõrgestamiseks. VF üksuste edenemine oli minimaalne. Jätkusid katsed Lõsõtšansk – Bahmuti maantee läbilõikamiseks, et takistada Ukraina üksuste varustamist. Bahmut, kui piirkondlik transpordisõlm kujuneb antud suunal tõenäoliselt järgmiseks eesmärgiks, kui õnnestub Ukraina kaitsepositsioonidest läbi murda.

Donetski ja Luhanski oblasti piirialal on Ukraina üksused teadaolevalt õhkinud Mironove veehoidla tammi, et takistada VF üksuste liikumist Debaltseve suunalt.

Nädalavahetusel jätkusid rünnakud Azovstali tehasele. Muuhulgas kasutati süütemürske.

Lõuna suund:

Ukraina ametliku info kohaselt anti nädalavahetusel järjekordne kaudtule löök Hersoni eeslinnas asuvale Tšornobajevka lennuväljale, mida VF RJ kasutab logistika- ja kopteribaasina.

Hõivatud aladel jätkub VF poolne positsioonide kindlustamine. Muuhulgas on hakanud levima info ka rajatavatest betoonist püsikindlustustest, mis viitaks kavatsusele enda kohalolu piirkonnas põlistada.

Keri üles