Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Möödunud ööpäeval jätkusid Vene Föderatsiooni (VF) relvajõudude õhu- ja kaudtulelöögid erinevatele asulatele Donetski oblastis Ida-Ukrainas, et avaldada survet nii Ukraina tsiviilelanikele kui ka relvajõududele. Samuti tegid VF relvajõud tulelööke Tšernihivi linna lähedal Desna asulas paikneva Ukraina sõjaväebaasi pihta. Juba teist päeva ründasid VF relvajõud kaudtulega asulaid Sumõ oblastis ning püüdsid seal väiksemate üksustega ületada Ukraina piiri. Tõenäoliselt on selliste rünnakute puhul tegu katsega saada Ukraina üksusi Tšernihivi ja Sumõ suunda tugevdama.

17. mail kinnitasid nii VF kui ka Ukraina, et läbirääkimised on peatunud, süüdistades selles vastaspoolt. Senist läbirääkimiste kulgu arvestades ei ole tegu üllatusega. Erilisi arenguid pole selles protsessis toimunud sisuliselt algusest peale, kuna VF kui agressiooni alustajal ning Ukrainal kui oma suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsjal on diametraalselt vastupidised nõuded ja tingimused sõjategevuse lõpetamiseks.

Harkivi (Ida suund)

Ukraina kaitsejõud jätkavad ründavate tegevustega Harkivist kirde suunal, et jõuda VF piirini. VF üksused tõenäoliselt keskenduvad kaitsepositsioonide loomisele, et hoida ära Ukraina vägede jõudmine joonele, kus saavad mõjutada Belgorod-Kupjansk varustusteed ning Belgorodi piirkonnas asuvat taristut. Piirkonnas on VF relvajõud mõjutanud Ukraina kaitsejõude peamiselt kaudtulega.

VF relvajõud on vaadeldaval perioodil viinud läbi ebaõnnestunud katseid hõivata positsioone Izjumist lõuna suunal. Katsete eesmärk on ilmselt soov jätkata üksuste pealtungivate tegevustega. Ukraina relvajõudude teatel VF relvajõud täiendavad oma üksusi, et taastada võime Slovjanski suunal ründavate tegevuste jätkamiseks. VF viis läbi õhurünnakuid Ukraina positsioonidele Izjumi regioonis, lisaks sellele VF relvajõud suurendasid väiksemal määral territooriumi Lõmani piirkonnas. 

Donetski ja Luhanski suund

VF relvajõud on jätkanud kaudtule ja pealtungi operatsioonidega Donetski ja Luhanski oblastis, saavutades vähest edu. VF relvajõud on edasijõudnud väiksemal määral Popasnast põhja suunal. VF relvajõudude ründavaid tegevusi on täheldatud Severodonetski suunal, et linn ümber piirata. Severski Donetsi ületamise katsel sai väidetavalt surma kesksõjaväeringkonna 12. üksiku inseneribrigaadi ülem polkovnik Kozlov.

VF relvajõud on vaadeldaval perioodil viinud läbi ebaõnnestunuid rünnakuid Donetski oblasti lääneosas. Väidetavalt on proovitud ebaõnnestunult edeneda Avdiivkast ida suunal. Lisaks sellele on VF relvajõud edutult proovinud läbi murda Ukraina kaitsest, et jõuda  maanteeni N15, mis viib Zaporižžijani. Mariupolis Azovstali tehases märkimisväärseid õhulööke ja rünnakuid ei toimunud. Aladelt on toimunud osaline Ukraina võitlejate evakuatsioon. 

Lõuna suund

17. mai jooksul ei rünnanud VF relvajõud lõuna suunal. Ukraina kaitsejõudude teatel VF RJ jätkavad oma kaitseliinide tugevdamist betoonist rajatistega. Samuti on täheldatud Ukraina positsioonide vastu vähest tuletegevust. VF relvajõud jätkasid raketi ja õhurünnakutega Odessa ja Mõkolaivi oblastites, tõenäoliselt eesmärgiga häirida regiooni transpordi taristut. Ukraina kaitsejõudude teatel tegid VF relvajõud kaks tiibraketi lasku Dnestri jõe suudmel asuvale sillale.

 

Keri üles