Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Maikuus Venemaa Relvajõudude (VF RJ) kindralstaap andis käsu formeerida uued reservpataljonid, mis peaks järgmine nädal olema ka lahingvõimelised.

Käsu kohaselt peaks reservpataljone loodama ligi 70. Märkusena, pataljon ei ole sama, mis pataljoni taktikaline grupp. Viimane on võimeline ise tegutsema. Pataljon, aga peab tegutsema kõrgema üksuse koosseisus. Viimastel nädalatel on tavapärasest rohkem teostatud ka sõjalisi vedusid Ukraina suunas. Tehnikat on veetud nii Karjalast, Moskvast kui ka Venemaa kesk piirkondadest. Tehnika, mis liigub Ukraina poole, on vanemat tüüpi (T-64, T-80BV) ja kohati tankidel puudub isegi reaktiivsoomus. Kõige kaugem reservpataljon, mis on ettevalmistamisel, tuleb Venemaa Kaug- Idast Vladivostokist.

Reservpataljonid moodustakse vabatahtlikest ja etnilistes rahvusgruppidest. Väidetavalt on juba moodustatud 2 – 3 pataljoni Orenburgi, Volga ja Siberi kasakatest ning formeerimisel on nn rahvuslikud pataljonid Tatarstani, Baškortostani ja Burjaatia. Üksustesse võetakse vastu ka ilma läbitud ajateenistuse vm sõjalise väljaõppeta isikuid. Selle põhjal saab järeldada, et jätkub uue isikkoosseisu värbamine eelkõige väljas pool suurlinnu ja pigem mitte vene rahvusgruppide seas. Tõenäoliselt on see üks põhjusi, miks VF ei ole jätkuvalt välja kuulutatud üldist mobilisatsiooni.

VF kaitseministeeriumi teatel saavad 2022. aasta suvel diplomi ohvitserid 36 sõjakoolist ja 30 sõjalisest väljaõppekeskusest, mis tegutsevad tsiviilülikoolide juures. Kokku lastakse välja ligi 14 000 ohvitseri, sealhulgas üle 1000 ohvitseri magistriõppes ja ligi 13 000 ohvitseri-leitnanti erialaõppes. On tõenäoline, et suur osa värskeid lõpetajaid suunatakse lähiajal Ukrainas sõdivatesse üksustesse.

Nädalavahetusel toimus järjekordne kahtlane tulekahju VF KMin objektil. Seekord põles 20. armee koosseisu kuuluva väeosa autopark Klintsõ linna lähistel. Mõned allikad on viidanud seosele Ukraina relvajõududega, kuid arvestades asula kaugust Ukraina piirist oleks see pigem vähetõenäoline. Avaldatud materjal jätab pigem mulje õnnetusjuhtumist või tahtlikust süütamisest mingite ebakõlade varjamiseks. Samuti ei saa välistada, et üksuse liikmed rikkusid oma tehnikat, et vältida saatmist sõjategevuse piirkonda.

Harkiv (Ida suund).

Ründavad VF RJ 6. armee, Balti laevastiku ja Põhjalaevastiku üksused.

VF RJ tegid mõned ebaõnnestunud rünnaku katsed UKR üksuste välja tõrjumiseks Harkivist põhjasuunal. Izjumist kagus jätkusid VF RJ jõupingutused, et edeneda Slovjanski suunal, kus on ka teatav edu saavutanud. Kuid edasiliikudes Slovjanski suunas on VF RJ haavatavad külgedelt. Kinnitamata andmetel ongi Ukraina relvajõud alustanud vastupealetungi Izjumist läänes. Väidetavalt on hõivatud Spivakivka and Zavodõ külad ning Ukraina üksused on välja jõudnud metsamassiivi Izjumist läänes.

Donetski ja Luhanski suund. Ründavad VF RJ Kesk ja Ida sõjaväeringkonna, ning õhudessantvägede üksused. Lisaks tegutsevad sellel suunal ka nn. Luhanski rahvavabariigi ja Wagneri palgasõdurid.

Suurem osa Severodonetski linnast on VF RJ kontrolli all. Lahingud toimuvad Azoti tööstusrajoonis. VF RJ on hävitanud vähemalt kaks silda kolmest, seetõttu Severodonetskis asuvate UKR üksuste varustusteed tõenäoliselt on ära lõigatud. Teisalt sildade hävitamine viitab sellele, et VF RJ tõenäoliselt ei jätka rünnakut Severodonetskist otse Lõssõtšanski suunas vaid proovib seda haarata, kas Popasna või Toškivka suunast. Varustusteede ära lõikamine veel ei tähenda Severodonetski lõpliku vallutamist. Lõssõtšansk  asub kõrgustikul, kus Ukraina relvajõududel on võimalik suurtükitule ja vaatlusega hoida Severodonetskit tule all.

Lõuna suund.

Ründavad VF RJ Lõuna sõjaväeringkonna, õhudessantvägede, rahvuskaardi ja nn Donetski rahvavabariigi üksused.

Olulisi arenguid pole sellel suunal.

Keri üles