Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Ukraina kaitsejõudude teatel toimus 17. juunil suurtükirünnak Harkivi oblastis Venemaa Föderatsiooni relvajõudude (VF RJ) 20. üldväearmee juhtimispunkti vastu. Väidetavalt hukkus juhtimispunktis viibinud koosseisust üle 40 sõjaväelase. Hukkunud isikuid on keeruline tuvastada surnukehade põlemise ja hoone varisemise tõttu.

Üle VF jätkub soomustehnika vedu lääne suunas nii väeosadest kui hoiubaasidest Ukrainas saadud kaotuste asendamiseks. Samuti jätkub VF RJ UAS võimekuse taastamine ja täiendamine, väidetavalt toimub juba neli kuud Kronštadtis UAS-ide Orion ja Inohodets seeriatootmine. Lisaks sellele saadetakse Venemaal erinevate toetusgruppide poolt VF RJ nii kommertsdroone, vaatlusseadmeid kui ka kaitsevarustust, mis kinnitab jätkuvaid varustusprobleeme rindel.           

Nädala alguses tegid Ukraina relvajõud raketirünnaku Mustas meres asuvatele Tšernomorneftegazi naftapuurplatvormidele, mille VF oli pärast 2014. aasta agressiooni enda kontrolli alla võtnud. Väidetavalt said pihta kolm platvormi, kuid täpsem kinnitus puudub. Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel toimus 17. juunil õnnestunud Harpoon laevatõrjeraketi rünnak VF MeV vastu. Tõenäoliselt sai pihta päästepuksiir Spasatel Vasily Bekh, mis väidetavalt transportis relvastust, isikkooseisu ja laskemoona Ussisaarele. Seega VF MeV ei suuda kontrollida Musta mere põhja- ja loodeosa, mis tähendab muuhulgas, et VF puudub vabadus täielikult vallata nimetatud piirkonnas õhuruumi, merepinda ja merepõhja. Mereala valdamine on vajalik nii meretranspordiks, kaubandusblokaadiks kui ka jõukuvamiseks, mis sisaldab ka tuletoetust.   

Pihkvas paikneva 76. ründedessantdiviisi kaotused on märkimisväärsed, kuid diviisi allüksused on siiski jätkuvalt võitlusvõimelised.

Harkiv (Ida suund)

VF RJ jätkasid Harkivi suunal oma kaitsepositsioonide tugevdamisega. Viimastel päevadel on jätkunud suurtüki- ja õhulöögid nii Harkivi linnale kui ka selle ümber asuvatele asumitele. Suuremaid rünnakuid pole kummaltki poolt läbi viidud ja rindejoon püsib sarnane eelneva nädalaga.

Izjumi ja Lõmani piirkonnas on viimaste päevade jooksul toimunud peamiselt kaudtule löögid. Kuigi Izjumi suunal on VF RJ manööverüksused peamiselt staatilised, siis väiksemal määral on läbi viidud rünnakuid küladele Slovjanski suunas, mille edu kinnitada ei saa. Ukraina kindralstaabi teatel viivad VF RJ Lõmani piirkonnas läbi peamiselt õhurünnakuid, et häirida Ukraina relvajõudude kaitsepositsioone ja üksuste regrupeerimist. Izjumi ja Lõmani piirkonnas on VF RJ rünnakud vähenenud tõenäoliselt seetõttu, et keskendutakse Sjeverodonetski vallutamisele.

Donetski ja Luhanski suund

Lisaks varasemale teadmisele kinnitas nüüd ka Luhanski oblasti administratsioon, et Sjeverodonetski linnast enamus on tänaseks VF RJ kontrolli all. Ukraina üksused kontrollivad veel Azoti tehase alasid ja aktiivsem lahingutegevus käib tehase aladega piirnevates lõikudes. Samuti kinnitati, et äärelinn Metolkine on VF RJ kontrolli all, aga täielikult pole Ukraina kaitsejõud veel ümber piiratud. Väidetavalt suurendavad VF RJ oma tehnika ja üksuste arvu Toshkivka ja Starobilski piirkondades eesmärgiga toetada Sjeverodonetski puhastamist.

Ukraina kindralstaabi teatel on VF RJ enda kontrolli alla saanud Pidlisne, Myrna Dolyna ja Ustynivka, mis viitab VF RJ jätkuvale tahtele jõuda Lõssõtšanskini kagu suunast, ilma et peaks ületama Donetsi jõge. See sunniks UKR üksusi kotti jäämise ohus Lõssõtšanskist taanduma ning VF RJ pääseksid vajadusest rünnata Azoti tehase territooriumi, mis sarnaselt Mariupoli Azovstali tehase operatsioonile potentsiaalselt põhjustaks märkimisväärseid kaotusi ründavale poolele.

VF RJ jätkasid viimastel päevadel rünnakutega mnt T1302 suunas, mis on Ukraina üksuste varustusliin Lõssõtšanski ja Bahmuti vahel. Väidetavalt on rünnatud nii Mõkolaivkat kui ka Vrubivkat, mille vallutamist kinnitada ei saa. Samuti jätkusid kaudtule löögid T1302 suunas, eesmärgiga häirida varustusliini toimimist.

Lõuna suund

Viimastel päevadel on toimunud väiksemal määral Ukraina relvajõudude vasturünnakuid Hersoni piirkonnas. Väidetavalt on Ukraina üksused mõnes suunas edenenud  ca 1-2 km päevas. Vasturünnakud veel hetkesisuga suuremat strateegilist mõju ei oma. VF RJ jätkasid oma kaitsepositsioonide tugevdamist Hersoni piirkonnas ja sagenenud on VF RJ õhuluure Mõkolajivi suunas. Lisaks sellele jätkusid kogu lõuna rindejoone ulatuses kaudtule löögid Ukraina positsioonide vastu. Ukraina kaitsejõudude teatel jätkus VF RJ varustuse ja tehnika vedu Vasylivka piirkonda (mis asub 40km lõuna suunas Zaporižžjast) eesmärgiga tugevdada veelgi VF RJ kontrolli all olevaid alasid Zaporižžja oblastis. Azovi polgu komandöri Kudryshovi sõnul on Ukraina üksused Zaporižžja oblastis asunud kaitsvatelt positsioonidel ründavatele positsioonidele. Seda võimaldab sealne jõudude vahekord, mida muutis VF RJ üksuste viimine Luhanski piirkonda. 

Keri üles