Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Vene Föderatsiooni relvajõud (VF RJ) on vahetanud välja Lõuna-Ukraina operatsioonisuuna juhi, uueks juhiks on eelmine õhu-kosmosevägede ülem kindralpolkovnik Sergei Surovikin. Surovikinit on varasematel ametikohtadel iseloomustatud kui väga kõvakäelist ja kohati piiripealsete meetoditega ülemat.

Ida-Ukraina operatsioonisuuna juhiks on jätkuvalt VF Kesk sõjaväeringkonna ülem kindralpolkovnik Aleksandr Lapin. Määratud on ka uus sõjalise kampaania üldjuht, kelleks on VF kaitseministri asetäitja ja kindralstaabi sõjalis-poliitilise peavalitsuse ülem kindralpolkovnik Gennadi Židko. Meenutuseks, aprilli alguses määrati sõjalise kampaania üldjuhiks toonane VF Lõuna sõjaväeringkonna ülem armeekindral Aleksandr Dvornikov.

Väidetavalt tühistati mõnedes lahingutegevuses osalevates õhudessantvägede (ÕDV) üksustes planeeritud puhkused. Äsja ametisse nimetatud ÕDV ülema kindralpolkovnik Mihhail Teplinski sellise otsuse põhjuseks oli asjaolu, et puhkusele läinud diviisi isikkoosseis keeldus naasmast lahingupiirkonda.

VF regioonides jätkub nn rahvusväeosade formeerimine. Selle raames on väidetavalt kavas luua neli täiendavat tšetšeeni pataljoni, mis arvatakse VF RJ koosseisu. Senised tšetšeeni üksused on kuulunud rahvuskaardi struktuuri. Tavapäraselt on VF relvajõududes välditud väga selge etnilise kuuluvusega üksuste teket, eriti Kaukaasiast pärit rahvuste osas.

Ukraina allikate väitel on hetkel Mulino piirkonnas formeerimisel tankikorpus 1. tankiarmee baasil. Isikkoosseis on plaanitud värvata erasõjafirmade töötajate ja vabatahtlike seast, motiveerides neid senisest veel kõrgemate palkadega. Väidetavalt on taolise komplekteerimismudeli põhjuseks asjaolu, et juba lahingutes osalenud lepinguliste seas on soov sõjategevuses osaleda järk-järgult vähenenud.

Taaskord on tulnud mitmeid teateid laevavastaste rakettide kasutamisest maismaasihtmärkide ründamiseks, mis viitab süvenevale täppismoona kokkuhoiu vajadusele. Näiteks kasutati Ukraina relvajõudude (UKR RJ) andmeil 27. juunil toimunud Krementšuki ostukeskuse ründamiseks kaht raketti Kh-22 ning mitmel korral (viimati eelmisel nädalal) on Odessat rünnatud rakettidega P-800 Oniks. Ukraina allikate väitel oli Krementšuki rünnaku hetkel hoones üle 1000 tsiviilisiku. Rünnak näitab, et VF RJ jätkuvalt sõltuvad olulisel määral suurtükitule löökidest ja raketilöökidest (kaasa arvatud tsiviiltaristule), et saavutada operatsioonilist edu Ida-Ukrainas. Selliste VF rünnakute võimalik eesmärk on elanikkonna kaitsetahte murdmine, kuid see võib pigem anda vastupidist efekti.

Ukraina ajakirjanike väitel anti mõnedele VF meediaväljaannetele korraldus valmistada ette pressiteated võimaliku sõjalise löögi puhuks Leedu vastu. Seda seostatakse 25. juuni õhtul Kremlis toimunud nõupidamisega. Ajakirjanduses spekuleeriti, et taoline õhtune kohtumine on kindlasti seotud mõne kiireloomulise küsimusega ning võimalik, et tegu on vastusega Leedule seoses Kaliningradi transiidipiirangutega. Allika väitel siiski tõenäoliselt mingit otsust ei tehtud, kuna VF presidendi administratsioonist tuli korraldus ette valmistatud asju mitte avaldada. Hetkel ei ole täiendavatest allikatest seda infot õnnestunud kinnitada.

Harkiv (Ida suund)

Tõenäoliselt 23. juunil tabasid Ukraina suurtükiüksused Izjumi linnas asunud VF üksuste juhtimispunkti. Ukraina allikate kohaselt oli kaotuste arvuks üle 20, sh 20. üldväearmee (ÜvA) ühe diviisi staabiülem. Väidetavalt asusid juhtimispunktis sel hetkel Lääne sõjaväeringkonna, 20.ÜvA ja 1. tankiarmee juhtivkoosseis. Ukraina allikad on spekuleerinud, et selline vanemohvitseride koondumine oli seotud jätkutegevuste planeerimisega Slovjanski suunal. Venemeelsed sotsiaalmeedia kanalid väidavad, et pihta sai sõjaväehospidal ja hukkus 2 sõjaväelast.

VF RJ on sooritanud lokaalseid rünnakuid eeslinnades Harkivist põhjas ning lõunas eesmärgiga parandada oma positsioone. VF RJ eesmärk on väga tõenäoliselt jätkuvalt julgestada Belgorodis asuvat taristut ning Belgorod-Kupjansk varustusteed. Lisaks on oluline takistada Harkivi piirkonnas asuvate UKR RJ üksuste ümberpaigutamist.

27. juunil ründasid VF RJ Dovhenke küla (umbes 20km Slovjanskist loodes). Tõenäoliselt jätkub seal lähinädalatel pealetung Slovjanski suunas. Slovjansk on olulise tähtsusega linn Donetski oblastis. See vallutati ka 12. märtsil 2014, kuid alates vabastamisest 5. juulil 2014 on linna kaitset oluliselt arendatud.

Donetski ja Luhanski suund

Ukraina relvajõud taandusid eelmise nädala lõpus organiseeritult Severodonetskist Lõssõtšanskisse. See on viimane Ukraina kontrolli all olev linn Luhanski oblastis, mistõttu omab sümboolset tähendust. VF RJ pealetungi peatamiseks on võimalik isikkoosseisu säästmiseks raja uued kaitseliinid lääne suunas. Jätkub VF RJ surve Lõssõtšanskile eeskätt lõuna poolt. UKR RJ kindralstaabi teatel püüti nende üksusi ümber piirata, kuid see pole õnnestunud.

VF RJ väga tõenäoline eesmärk on luua tingimused Donetski oblasti täielikuks vallutamiseks. Lähinädalatel on selle eesmärgi saavutamine ebatõenäoline, kuigi tegemist on VF RJ praeguse põhipingutusega ning jätkub üksuste lisamine sellele suunale.

Lõuna suund

Hoolimata mõlema poole lokaalsetest rünnakutest ei ole kontaktjoon märkimisväärselt liikunud. VF rünnakud toimusid eeskätt Žaporižžja piirkonnas, UKR rünnakud Hersoni ja Krõvõi Rihi lähistel. VF RJ jätkavad kaitseliinide kindlustamist olulistes punktides kogu ligi 500 km lõunarinde ulatuses ning nende tõenäoline eesmärk on vallutatud alade hoidmine. Hiliskevadel Donbassi operatiivsuunale liigutatud üksuste tõttu ei võimalda praegune jõudude vahekord kummalgi poolel suurt läbimurret saavutada.

Keri üles