Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Venemaa Föderatsiooni relvajõudude (VF RJ) põhipingutus on jätkuvalt Siverski-Bahmuti suund, eesmärgiga saavutada soodsad positsioonid, et vallutamaks Slovjansk ja kogu Donetski oblast selle administratiivpiirides.

Toimumas on VF RJ üksuste tugevdamine Hersoni ja Zaporižžja oblastites, mis tõenäoliselt viitab vajadusele valmistuda Ukraina relvajõudude vasturünnakuks. Jätkunud on kaudtule rünnakud kogu rindejoone ulatuses, kuid löökide intensiivsus on märkimisväärselt vähenenud, tõenäoliselt vähemalt osaliselt tänu laskemoonaladude ja juhtimispunktide mõjutamisele. VF RJ edenevad aeglaselt, kuid metoodiliselt Donetski-Luhanski suunal, aga samal ajal kaotavad alasid Hersoni oblastis, üldjoontes ei ole VF RJ vallutatud alad vaadeldaval perioodil kogumahult oluliselt suurenenud.

VF RJ jätkavad isikkooseisu värbamisega Ukraina sõjaks. Viimasel ajal on aktiviseerunud vangide värbamine, et saata nad Ukrainasse sõdima. Väitetavalt Leningradi, Nižni Novgorodi ja Vladimiri oblastitest ning Morodovast ja Adõgest värvatakse kokku 300 – 400 vangi, millest esimesed 150 peaksid olema juba Ukrainas. Kogu väljaõpe kestab väidetavalt kuni 3 nädalat. Vangidele lubatakse raha ja karistuse kustutamist. Lisaks sellele käib väidetavalt VF tsiviilmeedikute mobiliseerimine, kuna sõjaväehaiglad ei suuda hakkama saada haavatute suure arvuga.

Hersoni ja Zaporižžja oblastites moodustatakse valimiskomisjonid referendumi läbiviimiseks. Venemeelsed võimud allkirjastasid dokumendi valimiskomisjonide moodustamise kohta, komisjonide ülesandeks on korraldada referendum VF ühinemise üle. Väidetavalt on kavandatud referendumi ajaks 11. september, mis on ka hääletuspäev VF. Võimalik, et k Hersoni oblasti territooriumil toimuvad ettevalmistustööd VF RJ sõjaväeosade loomiseks, mis viitab soovile valmistuda seal olema kestvalt, mitte ainult „sõjalise operatsiooni ajaks“.

VF RJ  jätkavad õhutõrje maa-õhk tüüpi rakettide (S-300, S-400) kasutamist maasihtmärkide vastu. Suures osas on tabatud tsiviiltaristut, nii tahtlikult kui etteplaneeritult. Maa-õhk rakettide kasutamine maasihtmärkide mõjutamiseks viitab tõenäoliselt ballistiliste ja tiibrakettide varude vähenemisele.

Harkiv (Ida suund)

VF RJ ei saavutanud viimase nädala jooksul märkimisväärset territoriaalset edu Harkivi operatiivsuunal. Samas viitavad VF RJ tegevused sellele, et soovitakse uuendada ründavaid operatsioone antud piirkonnas – toimuvad väiksemas mahus rünnakud positsioonide parandamiseks. Samuti on jätkunud nii kaudtule- õhu kui ka raketilöögid nii Harkivi linna kui ka selle lähiümbruses.

Viimase nädala jooksul on toimunud väiksemas mahus VF RJ rünnakuid Izjumist Slovjanski suunas. Tõenäoliselt on tegemist Ukraina üksusi siduvate tegevustega, mitte püüdega läbi viia suuremat pealetungi. Lahingutegevus on toimunud Brazhkivka, Dovhenke ja Mazanivka, Dolõna piirkondades. Märkimisväärset edu pole VF RJ antud suunalt saavutanud ja rindejoon jääb jätkuvalt Slovjanskist ~20km kaugusele.

Donetski ja Luhanski suund

Jätkuvalt on VF RJ põhipingutus Siverski – Bahmuti joon, mida kinnitavad viimase nädala jooksul toimunud rünnakud. Nii Bahmuti kui ka Siverski suunal on viimasel nädalal läbi viidud VF RJ rünnakuid, seda rühma kuni kompanii suuruste üksustega. Väiksemal määral on VF RJ saavutanud ka edu. Vuhlehirske elektrijaam Bahmutist kagu suunal on peaaegu kindlalt langenud VF RJ kätte – märkimisväärset taktikalist eelist see ei oma. Kogu kontaktjoone ulatuses on viimase nädala jooksul antud suunal toimunud kõige rohkem kaudtule- ja õhurünnakuid, mis samuti kinnitab VF RJ prioriteetsust antud suunal. Üldjoontes kokkupuute joon püsib muutumatuna ja maastik soosib kaitsjaid.

Ukraina kindralstaabi teatel  on VF RJ ümber paigutamas elemente 2. armeekorpusest ja täpsustamata lisaüksusest Avdiivka suunale, tõenäoliselt eesmärgiga intensiivistada rünnakuid antud piirkonnas. Selle põhjuseks võib olla Ukraina kaitsejõudude positsioonid Avdiivka ümbruses, kust saab jätkuvalt mõjutada Donetski linna ja selle lähiümbruses olevaid VF RJ positsioonide ja koondumisalasid. 

Lõuna suund

Hersoni oblastis on VF RJ viimase nädala jooksul kaotanud territooriumi, kuid seda lokaalselt. Samas jätkavad VF RJ rünnakuid, et kaotatud positsioone tagasi vallutada. Väidetavalt on VF RJ nii Hersoni kui ka Zaporižžja oblastitesse koondamas lisajõude, tõenäoliselt eesmärgiga valmistuda potentsiaalseks Ukraina relvajõudude vasturünnakuks. Kõige prioriteetsemad suunad VF RJ jaoks on Krõvõi Rih ja Mõkolaiv, viimasesse sooritati eile VF RJ poolt ka õhurünnakuid. Ukraina kaitsejõudude rünnakud Antonovski ja Darivka sillale võimaldab potentsiaalselt oluliselt vähendada VF RJ tagalatoetust Hersoni oblastis.

Keri üles