Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Viimase nädala-kahe jooksul on Venemaa Föderatsiooni (VF RJ) edenemine Donetski oblastis takerdunud.

Kuigi väiksemal määral on VF RJ suutnud vallutada alasid Donetski ja Luhanski suunalt, on üldisemalt initsiatiiv langemas Ukraina kaitsejõudude kätte. Initsiatiivi kaotamist iseloomustab ka VF RJ jätkuv vägede siirmine Hersoni, Mõkolajivi ja Zaporižžja oblastitesse, mis on tõenäoliselt vastus Ukraina viimastele väljaütlemistele ja valmistumine Ukraina relvajõudude potentsiaalseks vastupealetungiks lõunasuunal.

Kogu kontaktjoone ulatuses jätkusid viimase nädala jooksul VF RJ kaudtule rünnakud, mis kontsentratsioonina oli kõige suurem jätkuvalt Donetski ja Luhanski suunal. Kuigi kaudtule löögid VF RJ poolt jätkuvad, on nende maht märkimisväärselt vähenenud võrreldes varasemaga. Seda tõenäoliselt tänu Lääne täppisrelvastuse suuremale mahule ja efektiivsele kasutamisele.

VF RJ jätkasid viimase nädala jooksul tsiviiltaristu ründamist. Näiteks ründasid VF RJ 3. augustil õhutõrje raketiga S-300 Mõkolajivis asuvat haiglat, mis sai suuri kahjustusi.

VF RJ hukkunute koguarvust moodustavad suur osa Venemaal elavad vähemusrahvused. Näiteks ühe hukkunud moskvalase kohta on surma saanud ~90 dagestanlast ja ~275 burjaati, mis näitab et Venemaa Föderatsiooni relvajõududesse astuvad vabatahtlikeks vaesemate piirkondade elanikud, keda meelitatakse sotsiaalsete garantiidega.

VF relvajõududes on nõukogude sümboolika kasutamine üsna levinud. Erinevaid elemente kasutatakse nii vormi peal, koos VF lipuga kui ka lahingtehnikal. Kuigi kogu Venemaa on „patriootlikult“ meelestatud, siis elu VF jätkub nagu tavaliselt. Näiteks müüakse VF armee kuivtoidupakke avalikult internetis. Väidetavalt on kuivtoidu pakkide säilivusaeg ka parem kui sõduritel Ukrainas sõjas, kelle pakid on vähemalt osaliselt oma säilivusaja mitme aastaga ületanud.

Kuna sõjategevus on mastaapne ja võrreldav II maailmasõja aegsete lahingutega, ei muutu lähinädalal lahingupildis palju. Tõenäoliselt näeme järgmisel nädalal jätkuvat VF RJ survet Bahmut – Siversk joonel, eesmärgiga saavutata soodsad positsioonid Kramatorski ja Slovjanski suunas edenemiseks. Samuti pole muutunud suurem eesmärk – vallutada kogu Donetski oblast. Samuti jätkub tõenäoliselt VF RJ vägede siirmine Hersoni ja Zaporižžja oblastitesse, eesmärgiga valmistuda Ukraina relvajõudude potentsiaalseks vasturünnakuks.

juulil allkirjastati Venemaa Föderatsioonis uus meredoktriin, mis on esimene VF strateegiline dokument peale 24. veebruari. Sellega antakse selgelt mõista, et VF ei kärbi oma ambitsioone ja VF soov on saada globaalseks merejõuks ning konfrontatsioon NATO ja USA suunas jätkub ja on muutumas veelgi teravamaks.

Keri üles