Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Viimase nädala jooksul on Venemaa Föderatsiooni relvajõud (VF RJ) mõjutanud kogu kontaktjoone ulatuses kaudtulega nii Ukraina kaitsepositsioone kui ka tsiviiltaristut.

Kontsentratsioonina on kaudtuli olnud kõige suurem Bahmuti – Siverski joonel, mis jääb Slovjanskist ~35km ida poole. Harkivi suunal on toimunud väiksemaid lokaalseid VF RJ rünnakuid, mis märkimisväärset edu ei ole neile toonud. Siverski – Bahmuti suund on jätkuvalt lahingute poolest olnud kõige aktiivsem – väiksemal määral on toimunud VF RJ edenemine mõlema linna suunas. Jätkuvalt toimuvad VF RJ üksuste siirmised Hersoni ja Zaporižžja oblastitesse, tõenäoliselt eesmärgiga valmistuda Ukraina potentsiaalseks vasturünnakuks. Kuigi Hersoni suunal on toimunud rünnakukatseid nii Ukraina kaitsejõudude kui ka VF RJ poolt, ei ole need märkimisväärset edu toonud.

Tõenäoliselt näeme järgmisel nädalal jätkuvat VF RJ survet Bahmuti – Siverski joonel, laiema eesmärgiga vallutada kogu Donetski oblast. Lisaks sellele jätkuvad tõenäoliselt VF RJ lisaüksuste ja tehnika siirmised Hersoni ja Zaporižžja oblastitesse. VF RJ on initsiatiivi kaotamas – seetõttu on võimalik, et lähiajal võivad toimuda VF RJ katsed sooritada nurjamisrünnakuid Ukraina kaitsejõudude vastu. Rünnakute eesmärk on nurjata Ukraina kaitsejõudude valmistumine ja koondumine potentsiaalseks vasturünnakuks. Initsiatiivi kaotamist iseloomustab ka VF RJ paiknemisalade paigutamine Ukraina piiridest kaugemale ja VF RJ sõdurite väljaütlemised, kust selgub et igapäevaselt rünnatakse nende laskemoonaladusid, jätkuvad probleemid lahingtoetusega ja sõdurid on demoraliseeritud oodates üksuste väljavahetamist, mida ei toimu.

Venemaa Föderatsioonis jätkub vabatahtlike pataljonide ja 3. armeekorpuse loomine. Näiteks Peterburis formeeritakse 3 nimelist vabatahtlike üksust – Neva, Kronštat ja Pavlovsk. Väidetavalt moodustatakse lepingulised allüksused territoriaalselt, sest nii on vabatahtlikega lihtsam töötada. Tõenäoliselt üritatakse vabatahtlikke pataljonide abil täita isikkoosseisu tühimikku, mis Ukraina sõja kaotustena tekkinud on.

Krimmis asuvale Saki lennuväebaasile tehtud rünnakus (9. augustil) hävitati vähemalt 11 ründelennukit (Su-24 ja SU-30SM) ja kahjustada sai veel lisaks mitmeid lennuvahendeid. Kahjustada said erinevad abihooned ja välihoiualad – ei ole täpselt teada, mis põhjustas plahvatused, võimalik et tegemist oli Ukraina eriüksuse tegevusega. Lennukite kaotus ei too kaasa VF RJ võime langust Krimmis. Oluline on siin psühholoogiline efekt, mis tekib võimalikust rünnakust tagalas asuva objekti pihta.

Zjabrovka lennuväli (Valgevenes, Ukraina piirist ~20km kaugusel) on olnud alates sõja algusest VF relvajõudude kasutuses. Seal toimunud plahvatused (11. augusti öösel), tõid kaasa teadmata tehnika hävinemise. Sarnaselt Saki lennuvälja plahvatustega ei ole meile teada, mis põhjustas plahvatused Zjabrovkas. Arvestades Valgevene Kaitseministeeriumi selgitust, kus eitatakse rünnakut või sabotaaži, saab järeldada, et antud sündmust ei kasutata ettekäändena Valgevene relvajõudude tõmbamiseks Ukraina sõjategevusse ning Valgevene kaasamine Ukraina sõtta on jätkuvalt ebatõenäoline.

VF RJ on kaotanud sõjas Ukrainaga rohkem tanke (900+) kui on hetkel Suurbritannial, Saksamaal ja Prantsusmaal tanke kokku. See näitab, et tankide kaotused on olnud märkimisväärsed ja võimalik, et samas koguses tankide moderniseerimine võtab VF RJ aega 2-3 aastat. VF RJ tehnika moderniseerimise aeglustamiseks on vajalik sanktsioonide püsimine, sest näiteks tankide sihtimissüsteemidena on kasutusel lääne ettevõtte Thales toodetud vahendid.

Keri üles