Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Praegu ei toimu liikumist Venemaa Föderatsiooni sõjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Venemaa Föderatsiooni (VF) rünnakud on takerdunud ja kogu rindel keskendutakse peamiselt kaitsele. Donetski operatiivsuunal toimuvad kompavad rünnakud Bahmuti ja Avdijvka piirkondades.

 Nii sise- kui välisauditooriumile kuvatakse, et olukord sujub. President Putin inspekteeris strateegilist juhtimis-staabiõppust VOSTOK 2022, mida kasutatakse olukorra kuvamisel, et VF ei ole diplomaatiliselt isoleeritud – õppusel osaleb rida välisriike. Samas on tegelikkus teine. Õppusel osaleb varasemast kordades vähem isikkoosseisu ja tehnikat.

Peaaegu kindlalt on VF relvajõududes valitsev olukord demonstreeritud enesekindlusest madalam. Sellest annavad tunnistust meeleheitlikud värbamiskatsed, moraaliprobleemid üksustes ja raskused varustamisega. Venemaa Föderatsiooni relvajõud (VF RJ) on ära lasknud hinnanguliselt umbes 46% oma kasutuskõlblikest suurtükiväe laskemoona varudest. VF plaanib hankida laskemoona Põhja-Koreast.

VF poolt okupeeritud aladel toimuma pidanud Venemaaga ühinemist toetava referendumi korraldajate seas valitseb segadus.

Ukraina on viimasel nädalal saavutanud mõningast taktikalist edu piiratud rünnakutega Hersoni suunal. Territooriumit ei ole oluliselt tagasi vallutatud, kuid rünnak aitas luua tingimused VF rünnakute peatamiseks Donetski piirkonnas. Tõenäoliselt kumbki osapool lähikuudel Hersoni oblasti üle täielikku kontrolli ei saavuta.

Harkivi oblasti lõunaosas on Ukraina üksused rünnanud vastase sügavusse kuni 50 kilomeetri ulatuses, kasutades ära piirkonnas paiknevate VF RJ segaüksuste puudulikku koostegutsemist. VF üksused on taandunud maastikul paremini kaitstavatele positsioonidele. Ukraina rünnak vallutas esimese kahe ööpäevaga tagasi ligikaudu sama palju territooriumi, kui VF RJ vallutasid kogu Ukraina riigi ulatuses eelneva kahe kuuga. Oblasti lõunaosas asuva Kupjanski võimalik mõjutamine Ukraina RJ poolt looks võimaluse pärssida VF RJ logistikat Izjumi ja Severodonetski suunal. Neutraliseerimaks vastase õhuülekaalu tõid Ukraina relvajõud enne vastupealetungi algust piirkonda ka õhutõrjevahendid. Nende tegevuste tulemusena ohustatakse VF RJ senist edu Donetski operatiivsuunal.

Ukraina rünnakud Harkivi ja Hersoni oblastites vähendavad survet kahele suurlinnale – Harkivile ja Odessale, mille vallutamisest VF ei ole tõenäoliselt pikas plaanis loobunud.

Ukraina ja VF valmistuvad sõja jätkumiseks 2023. aastal. Ukraina RJ juhataja hinnangul kestab sõjategevus tõenäoliselt terve järgneva aasta.

Keri üles