Jäta menüü vahele

Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas

Vene Föderatsioonis toimuvat mobilisatsiooni jälgides on siiani selgusetu, kui suurt hulka isikkoosseisu see reaalselt puudutab.

Samuti on jätkuvalt probleeme süsteemse lähenemisega kõigilie mobilisatsiooniga seotud küsimustele. Nii näiteks lahendavad erinevaid sotsiaalsete tagatistega aga ka varustamisega seotud küsimusi föderatsioonisubjektide ja omavalitsuste esindajad, mitte relvajõud ja riigiasutused. Jätkub ka erinev lähenemine mobiliseeritute väljaõppele ja rakendamisele. Osad mobiliseeritavad on saadetud otse rindele, et korvata isikkoosseisu kaotusi. Teine osa mobiliseeritavatest on koondatud üksuste rahuaegsetesse paiknemiskohtadesse, kus nad läbivad vähemalt 2-4 nädalase väljaõppe enne ülesandele saatmist. Juba levivad ka esimesed teated alates 21. septembrist teenistusse kutsutute hukkumisest ja sõjavangi langemisest.

Vaadates Eesti piiride lähistele, saab välja tuua, et mobilisatsiooniga on plaanis mehitada täiskoosseisuliseks 6. üldvägede armee allüksused. Tõenäoliselt puudutab see Luugal asuvaid 25. üksik motolaskurbrigaadi ja 9. suurtükiväebrigaadi ning Soome suunal asuvat 138. üksik motolaskurbrigaadi. Lisaks on meedias tulnud teateid mobiliseeritavate saatmisest 76. ründedessantdiviisi. Eelpoolmainitud üksused on aktiivselt osalenud lahingutegevuses Ukrainas ning tõenäoliselt on antud sammu eesmärk korvata lahingutes saadud kaotusi ning tõenäoline, et need saadetakse samuti Ukraina sõtta täienduseks.

Harkivi oblastis jätkub Ukraina relvajõudude surve asulate vabastamiseks. Piirkonnas asuvate Vene Föderatsiooni relvajõudude (VF RJ) eri ringkondadest pärit armeede allüksuste ning erasõjafirmade üksuste vahel on tuvastatud probleemid juhtimise ja omavahelise koostööga. Seetõttu jätkuvad Ukraina rünnakud hoolimata okupantide reorganiseerunud üksuste ja asenduste saabumisest. VF RJ saadavad värskelt saabunud isikkoosseisu ning tehnika võimalikult kiiresti eesliinile, kuid Ukraina relvajõud püüavad neid rünnata juba koondumis- ja lähtealadel.

Harkivi oblasti kaguosas Kupjanski suunal on VF RJ vasturünnakud ebaõnnestunud. Hõivatud on mitu asulat Kupjanskist läänes. Ukraina üksused on edenenud Oskili idakaldal nii jõest lõuna kui ida suunas, mis võimaldab tugevdada kontrolli Belgorodi oblastist Svatove ja Rubižne-Severodonetski suunas kulgeva maantee P07 üle. VF RJ üksused on olnud sunnitud taanduma Dvoritšna-Tavližanka joonel riigipiiri suunas. Lahingud on jõudnud Svatove linna vahetusse lähedusse.

Donetski oblasti põhjaosa: Ukraina üksused on märkimisväärselt edenenud Lõmani linna piirkonnas. Initsiatiiv on jätkuvalt Ukraina käes ja nn Harkivi ofensiiv näib, küll varasemaga võrreldes märksa väiksema hooga, jätkuvat.

Keri üles