Jäta menüü vahele

Kaitseväe õhuseiredivisjoni hakkab juhtima major Ivar Sammal

Eile võttis pidulikul rivistusel Pärnumaal Kanakülas major Ivar Sammal õhuseiredivisjoni juhtimise üle kolonelleitnant Gerry Karrolt. 

„Õhuseiredivisjonil on täita väga oluline roll Eesti kaitsmisel. Piltlikult öeldes on õhuseire meie silmad taevas, jälgides ööpäevaringselt õhus toimuvat. Aastatega on toimunud märkimisväärne areng nii tehnika kui ka personali kompetentside osas. Meie võimekuste pidev edasiarendamine on kindlasti ka major Ivar Sammalile õhuseiredivisjoni uue ülemana üks olulisemaid ülesandeid ning soovin talle selleks jõudu ja edu,“ ütles õhuväe ülem brigaadikindral Rauno Sirk.

Uus õhuseiredivisjoni ülem major Sammal on seni juhtinud õhuväe staabi operatiivosakonda. Ta hindas uues ametis kõige olulisemaks osaks hoida töös Eesti õhuruumi puutumatust ja eelhoiatust tagavad süsteemid ning koolitada ja motiveerida neid süsteeme käitavaid inimesi.

„Minu esimesed sammud juhina on võita õhuseiredivisjoni teenistujate usaldus, tutvustada neile oma ootusi, aga ka seda, mida teenistujatel minult õigus oodata on,“ ütles major Sammal.

Major Sammal on varem teeninud üksik-sidepataljonis, Leedus Karmelavas mitme riigi kontrolli- ja ettekandekeskuses, õhuväe staabi operatiivosakonnas ja õhuseiredivisjoni ülema asetäitjana. Hariduse on ta omandanud Eesti Sisekaitseakadeemias. Samuti on ta lõpetanud Leedu sõjaväeakadeemia õhuoperatsioonide juhtimise eriala ning Ameerika Ühendriikide juhtimis- ja staabikolledži.

Senine õhuseiredivisjoni juht kolonelleitnant Karro ütles, et on tänulik võimaluse eest töötada koos õhuseiredivisjoni teenistujatega ning kindlustada ja arendada Eesti õhuruumi olukorrateadlikkust ning lahendada sellega seotud väljakutseid.

„Õhuseiredivisjon on teinud läbi märkimisväärse arengu lahinguvalmiduse valdkonnas – oleme arendanud ja läbi harjutanud õhuseire kontseptuaalse poole. Reservüksused ja -spetsialistid on üksusega integreeritud ning on motiveeritud  osalema üksuse tegevustes, sealhulgas õppekogunemistel. Lisaks on ka õhuoperatsioonide tehnilised süsteemid valmis üksusele pandud ülesandeid täitma,“ ütles kolonelleitnant Karro.

Alates 2017. aastast õhuseiredivisjoni juhtinud kolonelleitnant Karro suundub sõjaväelisele tasemeõppele Ameerika Ühendriikidesse.

Õhuseiredivisjon on õhuväe koosseisu kuuluv struktuuriüksus, mille üksused asuvad mitmes Eesti piirkonnas. Õhuseiredivisjoni peamine ülesanne on NATO integreeritud õhu- ja raketikaitse süsteemi osana hoida Eesti Vabariigi õhuruum puutumatuna. Lisaks on divisjoni ülesandeks Eesti ja liitlaste õhukaitse üksuste ühildamine ning õhukaitsesse panustamine eelhoiatuse ja sidelahendustega. Õhuseiredivisjon tegeleb ka reservväelastega mehitavate sõjaaja üksuste ettevalmistamise ja formeerimisega.

GALERII

Keri üles