Jäta menüü vahele

Kaitseväe read täienesid üheksa sideallohvitseriga

Täna lõppes küberväejuhatuse sidekoolis vanemallohvitseride sideerialakursus, millel osales üheksa õppurit.

Õppurid omandasid kursusel teadmisi juhtimistoetuse tagamiseks eri valdkondades, nagu elektrotehnika, sidetehnika, infotehnoloogia alused, sidetaktika, sidevahendid ning sidevõrgud ja -protseduurid. Sideväelasele vajalikke teadmisi said õppurid proovile panna kursuse lõpus toimunud välilaagris ning edaspidi täiendavad end praktikal erinevates kaitseväe üksustes.

Vanemallohvitseride sideerialakursusel osales üheksa õppurit, neist kaks kaitseväe akadeemia allohvitseri, kellest pärast maaväe allohvitseride põhikursuse edukat lõpetamist saavad nooremveeblid. Vanemallohvitseride sideerialakursuse parimaks õppuriks valiti seersant Glen Vinkel.

Sidekool on Tallinnas asuv kaitseväe küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni allüksus, mille peamine ülesanne on kaitseväe tegevteenistujate sideõppe korraldamine.

Keri üles