Jäta menüü vahele

Kaitseväe toetuse väejuhatus jõudis lõpule allüksuste ümberpaigutamisega Paldiski linnakusse

Eelmise nädala lõpu seisuga on kaitseväe toetuse väejuhatus lõpetanud oma määratud allüksuste ümberpaigutamise Paldiski linnakusse. Varem nii Pärnu lähistel Eametsas kui ka Ämari lennubaasis paiknenud allüksused – väejuhatuse staap, logistikakool ja logistikapataljon – on ümber paigutatud osana kaitseväe üksuste üldise ümberpaiknemise kavast, millega parandatakse kaitseväe üksuste tingimusi ning läbi mille on võimalik kasvatada iga-aastast väljaõppesse tulevate ajateenijate arvu.

„Paldiski linnakust on saanud meie väejuhatuse uus kodulinnak, meie väeosa. Usun, et siia linnakusse ümberpaiknemine ja mitme allüksuse kokku toomine tähendab toetuse väejuhatuse vaates teatud mõttes uut hingamist, uut sünergiat, tugevamat õlg-õla kõrval olemise tunnet, mis teeb meid ühiselt tugevamaks ning võimaldab veelgi paremini toetada lahinguvalmiduse tagamisega kogu kaitseväge,“ ütles toetuse väejuhatuse ülem kolonel Toomas Susi Paldiski linnakusse ümberpaiknemist kommenteerides.

Paldiski linnak on varasemalt olnud koduks nii Scoutspataljonile kui ka Kalevi jalaväepataljonile. Peale nende siirdumist Tapal ning Jõhvis asuvatesse 1. jalaväebrigaadi linnakutesse võttis Paldiski linnaku üle toetuse väejuhatus ning sõjaväeosa on läbinud uuenduskuuri.

Toetuse väejuhatuse alla kuuluvad logistikakool ja logistikapataljon paiknesid varasemalt Ämari lennubaasis ning kolisid sealt suvel Paldiskisse. Eelnevalt Eametsas asunud toetuse väejuhatuse staap, mis andis taristu omakorda üle Kaitseliidule, lõpetas oma ümberpaiknemise koos eelmise nädala lõpuga ning kõik liikuma määratud allüksused on sellega tänaseks oma kolimise lõpetanud, jätkates tegevust uues asukohas, Paldiski linnakus.

Kaitseväe toetuse väejuhatus tegeleb kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalike tegevuste korraldamisega alustades logistikast ja materjalimajandusest, lõpetades tugiteenustega. Samuti koolitatakse väejuhatuse logistikapataljonis ning logistikakoolis reserv- ja tegevsõjaväelogistikuid ning tervisekeskuses tagab kaitseväele meditsiinitoetuse.

 

 

Keri üles