Jäta menüü vahele

Kaitseväe toetuse väejuhatus tähistas 102. aastapäeva

Täna tähistati Tallinnas Hiiu-Rahu kalmistul mälestustseremooniaga 102 aasta möödumist kaitseväe toetuse väejuhatuse eelkäija Varustusvalitsuse loomisest selle esimese ülema kindralmajor Rudolf Reimanni haual.

„Varustusvalitsuse loomisest on tänaseks möödas juba 102 aastat – nõnda pikk on meie noore, sama vanusenumbrit kandva riigi juurde kuuluva kaitseväe ja meie väeliigi, aga samuti Eesti sõjaväelogistika ajalugu,“ ütles toetuse väejuhatuse ülema ülesannetes olev mereväekapten Indrek Hanson.

„Me saame oma ajaloo üle uhked olla – üle saja aasta tagasi loodud üksuse algusajad ei olnud lihtsad ning sõjaaja keerulistes oludes pingutati kangelaslikult oma ülesannete täitmisel. Raskuste kiuste ehitati tollal polkovniku auastmes Reimanni juhtimisel üles siiski arvestatav toetusüksus kaitseväele ning täna saame kindlusega öelda, et Varustusvalitsuse roll esimesele Eesti Vabariigile vabaduse kättevõitmisel oli märkimisväärne ja oluline,“ lisas mereväekapten Hanson juhtides tähelepanu, et just sellest üksusest sõltus toona Eesti vabadusvõitlejate toetamine ja varustamine, just nagu täna sõltub toetuse väejuhatusest Eesti kaitseväe tagamine.

Tulenevalt kõrgest koroonaviiruse levikuohust osales mälestustseremoonial vaid toetuse väejuhatuse vähendatud koosseisus esindus. Nende hulka kuulus ka toetuse väejuhatuses staabiohvitserina teeniv major Janek Tammisto korporatsioonist Rotalia, mille vilistlane kindralmajor Reimann oli. Toetuse väejuhatuse ja korporatsioon Rotalia lippude all asetati kindrali hauale mälestuseks küünlad.

2002. aastal taasloodud toetuse väejuhatus (mis kuni aastani 2014 kandis nime kaitseväe logistikakeskus) on 21. novembril 1918 asutatud Varustusvalitsuse õiglusjärglane. Omaaegsel Varustusvalitsusel oli väga suur roll Vabadussõja võidus, sest pidi tagama Rahvaväele kõik sõjapidamiseks vajaliku – relvastuse, laskemoona, varustuse, riietuse, majutamise, toitlustamise.

Kaitseväe toetuse väejuhatus tegeleb kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalike tegevuste korraldamisega alustades logistikast ja materjalimajandusest ning lõpetades tugiteenuste ja kaitseväe orkestriga. Samuti koolitatakse väejuhatuse logistikapataljonis ning logistikakoolis reserv- ja tegevsõjaväelogistikuid ning tervisekeskuses tagab kaitseväele meditsiinitoetuse.

Toetuse väejuhatuses on tänasel päeval kokku üheksa allüksust: staap, logistikapataljon, logistikakool, tervisekeskus, toetusteenuste keskus, liikumis- ja veoteenistus, materjaliteenistus, harjutusväljade teenistus ning kaitseväe orkester.

Fotod

Keri üles