Jäta menüü vahele

Kaitseväe ühendtuletoetuse spetsialistid kogunesid juhtimisõppusele Tartusse

2. jalaväebrigaadi korraldatud juhtimisõppus Sentry Fires tõi kaitseväe matkekeskusesse taktikaliste tuleülesannete planeerimise ja täitmise harjutamiseks kolmeks päevaks kokku ühendtuletoetuse spetsialistid üle kaitseväe.

„Ühendtuletoetuse organiseerimine ja juhtimine lahingus on kompleksete tegevuste kogum, mille meisterlikust valdamisest sõltub tänapäevase lahingu võit,“ ütles õppuse juht major Veiko Dieves. „Selleks, et me oleksime ette valmistatud lahingu võitmiseks, peame pidevalt tegelema oma teadmiste ja oskuste kinnistamisega õppustel.“

Õppuse peamine eesmärk oli treenida 2. jalaväebrigaadi ühendtuletoetuse valdkonna spetsialiste ühiselt brigaadi lahinguruumis tegutsema. Jalaväepataljonide tuletoetusohvitseridele lisaks olid kaasatud 25. suurtükiväepataljoni erialaspetsialistid, õhutulejuhid õhuväest ning liitlaste esindajad nii Leedus kui Eestis paiknevatest NATO lahingugruppidest.

„Sentry Fires andis veelkord võimaluse kokku saada ühendtuletoetuse taktikalise tasandi juhtidel erinevatest väeliikidest, et harjutada koostööd, kinnistada varem omandatut ja õppida uut,“ ütles major Dieves. „Meid abistasid ka õppusel osalenud liitlased, kellel jagus palju asjalikke tähelepanekuid. Harjutamine võimaldab meil võita võimalikku tulevikulahingut, koodades ühendtulesid kiiremini ja täpsemalt kui seda teeb meie vastane. Selles aitavad meid nii uudsed tehnilised süsteemid, näiteks tuletoetussüsteem TOORU, aga eelkõige meie kaitseväelaste professionaalne väljaõpe.“

Sentry Fires käigus harjutasid osalejad läbi nii kaitse- kui pealetungilahingu tuletoetuse planeerimise ja täideviimise. Tuleülesanded täideti virtuaalses matkesüsteemis VBS, mis võimaldab kujutada lahinguväljal toimuvat kolmemõõtmeliselt.

Tuletoetusohvitseri ülesandeks jalaväepataljoni juhtimispunktis on integreerida nii pataljoni enda kui kõrgema üksuse tuletoetusvahendite mõju pataljoni lahingutegevusse. Kõikide relvasüsteemide koosmõju suurendamiseks töötavad tuletoetusohvitserid tihedas koostöös õhutulejuhtidega, kes koordineerivad sõbralike õhuvahendite tuletegevust.

Fotod

Keri üles