Jäta menüü vahele

2. jalaväebrigaadi kaitseväelased harjutasid keskpolügoonil kaitselahinguid

Täna lõppeb nädal aega kestnud õppus Paastuäike, mille raames rajasid 22. jalaväepataljoni üksused kaitseväe keskpolügoonile kindlustatud positsioonid ja harjutasid kaitselahingute pidamist kompanii koosseisus.

„Sõdurid said väärt kogemuse, kuidas sõdida enda rajatud kaevikuliinides mehhaniseeritud jalaväe vastu, seda nii päeval kui piiratud nähtavusega tingimustes. Hoolimata vihmasest ja porisest ilmast juhtisid ajateenijatest rühma- ja jaoülemad üksusi professionaalselt kasutades ära eelnevas väljaõppes saadud oskusi ja teadmisi,“ ütles õppuse üldjuht major Vaido Siska.

Ligi 400 õppusel osalenud 2. jalaväebrigaadi 22. jalaväepataljoni sõjaaja koosseisu kuuluva kaitseväelase jaoks algas õppus eelmisel nädalavahetusel, kui pioneeritehnika toetusel rajati kaitseväe keskpolügoonile kindlustatud kaitsepositsioonid.

Esmaspäevast kolmapäevani harjutasid jalaväeüksused kindlustatud positsioonidel kaitselahinguid, tõrjudes vastast etendanud 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni, tankitõrjekompanii ning küberväejuhatuse ühendatud rakkeüksuse rünnakuid.

Õppuse Paastuäike peamised eesmärgid  22. jalaväepataljonile olid kindlustatud positsioonide rajamine ning mehhaniseeritud vastase vastu kaitselahingute harjutamine. Kaitselahingute juures toetasid jalaväelasi pioneerid ja tankitõrje raketirühmad.

Sõjaväeliste oskuste omandamise kõrval meenutati õppusel ka kaitseväe rolli Eesti ajaloos. Erinevate kaitseväe üksuste vahelise eduka koostöö tunnistuseks andis kapten Lauri Mäepalu 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljonist eile Kuperjanovi jalaväepataljoni esindajatele üle ajaloolise ajaleheväljavõtte 1920. aasta Tallinna teatajast, mis on pühendatud Vabadussõjas langenud kuperjanovlastele. Reliikvia raamitakse ja eksponeeritakse väärikalt Taara linnaku kogude ruumis.

22. jalaväepataljon on üks kolmest 2. jalaväebrigaadi sõjaaja koosseisu kuuluvast jalaväepataljonist. Pataljoni jalaväe-, miinipilduja- ja lahinguteenindusüksused valmistab ette Kuperjanovi jalaväepataljon. Erialaüksused omandavad väljaõppe peamiselt 1. jalaväebrigaadis, kuid integreeritakse väljaõppetsükli lõpuperioodis ülejäänud pataljoni ettevalmistustega sõjaaja ülesannete täitmiseks.

GALERII

Keri üles