Jäta menüü vahele

Kaitseväelased tähistasid Eesti Vabariigi 103. aastapäeva pidulike rivistustega

Mitmetes kaitseväe väeosades toimusid Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikud rivistused, kus anti ülendatud kaitseväelastele üle ka nende uued auastmetunnused.

„Meile on osaks langenud suur õnn mitte sõdida Eesti eest kodumaa pinnal. Me oleme see-eest täitnud oma kohustusi erinevates kriisikolletes, tänu millele on meie Eestil vajadusel abijõud liitlaste näol alati olemas,“ ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus tänasel rivistusel Tapa sõjaväelinnakus, millest võtsid sel korral osa pataljonide liputoimkonnad, auastme kõrgendust saanud kaitseväelased ning teenistusmedali pälvinud teenistujad.

„Tänane päev läheb meie brigaadi ajalukku kui päev, mil kõik pataljonide ülemad on jõudnud kolonelleitnandi auastmesse. Auaste, mis näitab kaitseväelase kogemust, teadmiste pagasit, tahet, edasipürgimist ja usaldusväärsust ning summana meie kaitseväe ja riigi tugevust, küpsust ning  arengut,“ lisas kolonel Karus.   

Tartus Kaitseväe Akadeemias toimus täna pidulik aktus, kus Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Enno Mõts andis kätte uued auastmetunnused ja ergutused ning kõne pidas akadeemia pedagoogika suuna suunajuht Ülle Säälik.

„Iseseisvust ei toonud keegi meile kandikul kätte. Meie hulgas leidus imetlusväärse meelekindlusega mehi ja naisi, kes astusid otsustavaid samme, teadmata, mis neist endist saab,“ ütles pedagoogika suuna suunajuht Ülle Säälik kirjeldades nende noorte meeste ja naiste julgust, kes võitlesid Eesti iseseisvumise ja taasiseseisvumise eest.

„Seesama meelekindlus ja vaprus, mis viis vabatahtlikud koolipoisid rindele,  mis hoidis eesti keelt ja meelt läbi repressioonide, mis aitas üles ehitada uue iseseisva Eesti riigi koos seda kaitsva väega, ei ole kuhugi kadunud. See on meis ikka olemas,“ ütles Säälik.

„Märgakem seda, tunnustagem seda, aidakem inimestel endas kinnistada meie rahvale omast tarkust, visadust, vastupidavust ja üksteise seljataguse kaitsmise jagatud vastutuse tunnet,“ ütles Säälik, sest sel juhul on Eesti eest võidelnud inimeste pingutus ja eneseohverdus läinud asja ette.

Uue auastme said 22 akadeemia ohvitseri ja allohvitseri ning ergutuse 33 akadeemia töötajat ja tegevteenistujat.

Lisaks toimusid eile ka pidulikud rivistused mereväes ja küberväejuhatuses.

Fotod

Keri üles