Jäta menüü vahele

Kaitseväes alustas teenistust ligi 400 talvise kutse ajateenijat

Sel nädalal alustas kaitseväe erinevates väeosades 11 kuu pikkust riigikaitselist väljaõpet ligi 400 talvise kutse ajateenijat.

„Ma soovin sõduritele julget pealehakkamist. Nad peaksid olema julged, esitama vajadusel küsimusi ja oma ajateenistusest võimalikult palju võtma. Talvine kutse on võti juuli- ja oktoobrikutse õnnestumisel,“ ütles 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Ain Tiidrus.

1. jalaväebrigaadi talvise kutse 130 ajateenijat läbivad sõduri baaskursuse Kalevi jalaväepataljonis. Pärast 7-nädalase baaskursuse lõppemist jätkavad sõdurid väljaõpet kas nooremallohvitseride või autojuhtide kursusel, misjärel määratakse neid edasise teenistuse jätkamiseks erinevatesse brigaadi allüksustesse. Nooremallohvitseride kursuse lõpetajate peamiseks ülesandeks saab olema suvel ja sügisel ajateenistusse tulevate sõdurite juhendamine ning nende ülemate abistamine

2. jalaväebrigaadis alustas väljaõpet pea 40 ajateenijat. „Sel aastal võtame 2. jalaväebrigaadis talvise kutse vastu veidi teistmoodi, sest ajateenijad jaotuvad peamiselt side ja autojuhi eriala vahel ning senisel kujul drillseersante me käesoleval aastal välja ei koolita. See aga ei pisenda talvise kutse ajateenijate olulisust riigikaitses võrrelduna eel- või põhikutsega. Näiteks kannavad nad põhiraskust brigaadi juhtimisvõime ülalhoidmisel ajal, mil ühed ajateenijad on arvatud reservi ning teised pole veel ajateenistust alustanud. Igatahes julgustan kõiki ajateenijaid olema avatud ja näitama üles uudishimu riigikaitse ja sõjanduse vastu keskkonnas, kus selleks on parimad võimalused,“ ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa.

Lisaks asus Sõjaväepolitsei Vahipataljonis teenistusse üle 100 ning mereväes 34 kutsealust. Toetuse väejuhatuse logistikapataljonis ligi 30 ja Küberväejuhatuses üle 30 sõdurit.

Küberväejuhatuses asusid ajateenistusse teiste seas ka noored, kes läbivad samal ajal oma kutsehariduse praktika.

„Kaks ühes lahendus toimub Eestis esmakordselt ja suure tõenäosusega kogu maailmas,“ ütles küberajateenistuse projekti eestvedaja, staabiallohvitser vanemveebel Kristo Pals. „Soovime rohkem tutvustada küberajateenistuse võimalusi ning saada seeläbi kõrgelt motiveeritud ja erialase ettevalmistusega noori ajateenistusse. Samuti tahame anda oma panuse, et noored jääks õpitud eriala juurde ning pärast ajateenistust on nad tööjõuturul kõrgemini hinnatud.“

Pilootprojekti raames asuvad Kehtna kutsehariduskeskuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna IT- süsteemide nooremspetsialistide eriala õpilased vabatahtlikult ajateenistusse peaaegu kogu kursusega ning saavad koolipraktika ja ajateenistuse läbida ühel ajal. Kooli lõpetavad noored juuni asemel detsembris kui lõpeb ka nende teenistus kaitseväes.

Küberväejuhatuses ajateenistusse asunud Egon-Marten Anto märkis, et võimalus kooli praktika ja ajateenistus koos läbida on väga hea. „Saan tänu sellele lõpetada kooli ja kaitseväe samaaegselt, mis on tohutu aja kokkuhoid. Kindlasti õpin uusi teadmisi aega teenides, mis tuleb mulle tulevikus tööl kasuks,“ ütles Egon-Marten Anto. „Soovisin seda võimalust kasutada kohe kui sellest kuulsin, sest plaanisin pärast kooli kohe kaitseväkke minna. Nüüd, kui saan mõlemad samal ajal teha, siis on see super.“

Eelnevalt tutvusid noored oma teenistuskohaga ning läbisid testid, millega hinnati nende hakkama saamist planeeritaval erialal.  Nüüd alustavad nad Ämaris sõduri baaskursusega. Seejärel jätkub noorte teenistus IT-spetsialisti erialabaaskursusega Filtri linnakus, kus ajateenijatele õpetatakse kaitseväe erinevaid süsteeme ja kehtivat töökorraldust ning millele järgneb teenistuspraktika. Ajateenistuse lõppemisel on noortel läbitud ka kooli ainekavas nõutav praktika.

Kokku kutsub Kaitseressursside amet ajateenistusse kolmel korral aastas: veebruaris ja juulis, kui üheteistkümnekuulise ajateenistuse käigus õpetatakse välja reservüksuste juhtivkoosseis ja autojuhid ning oktoobris, kui kaheksaks kuuks kutsutakse ajateenistusse tulevaste reservüksuste rivikoosseis.

Fotod 

 

Keri üles