Jäta menüü vahele

Kaitseväes asutati varustuspataljon

Täna asutati kaitseväe varustuspataljon, mille põhiliseks ülesandeks on kogu kaitseväe lahinguvalmiduse toetamine läbi varude, varustuse ja hooldusteenuste tagamise – alates relvastusest ja laskemoonast, riide- ja erivarustusest kuni kaitseväe tehnika remondi ja hoolduseni.

Varustuspataljoni näol on tegemist toetuse väejuhatuse struktuuriüksusega, mille eelkäijaks on tänaseni sarnaseid ülesandeid täitnud materjaliteenistus, kuid pataljoniks ümber struktureeritud üksuses kasvab võimekus ja paindlikkus kaitseväe tagalatoetusega tegelemiseks.

„Eesti Vabariigi valitsuse selle aasta 2. mai otsuse alusel määrati kaitseväe toetuse väejuhatuse koosseisu varustuspataljon. Ehkki meie põhiülesanne pataljonina ei muutu võrreldes materjaliteenistuse ajaga – meie vastutusel on tagada kaitseväele relvastus ja laskemoon, sõduritele riide- ja erivarustus, üksuste tehnika hooldus ja remont – on meil tänasest rohkem jõudu ja vastutust, samas ka paindlikkust kaitseväe lahinguvõime hoidmisel,“ ütles varustuspataljoni ülem, kolonelleitnant Marko Land üksuse esimesel rivistusel.

Land lisas, et kuigi esmapilgul võib kõrvaltvaatajate jaoks tunduda muutus vaevumärgatav, siis tegelikult tingis vajaduse pataljoni asutamiseks senise materjaliteenistuse äärmiselt mahukas ning järjest kasvava intensiivsusega põhiülesanne, mille laitmatuks täitmiseks on vajadus pataljoni struktuuri ja võimekuse järele.

„Avalikkuse jaoks oleme üksusena reeglina nähtamatud, tegutsedes alati tagaplaanil, kuid üksusena on varustuspataljon eriline ja äärmiselt suure vastutusega – meile toetub oma vajadusega varustamise järele kogu kaitsevägi, samuti Kaitseliit,“ sõnas kolonelleitnant Land, tõstes sealjuures esile üksuse suuri kogemusi ning ainulaadse ja põhjaliku praktikaga isikkoosseisu, kellele struktuur toetub.

Uues struktuuris on lisaks juhtimiselemendile ka varustuskompanii ja remondikompanii, mis jagunevad spetsialiseerunud rühmadeks ja jagudeks, staabielement omakorda sektsioonideks. Järjest kasvavat rõhku pannakse pataljoni rahuaja elukutselise isikkoosseisu arendamise kõrval ka sõjaaja reservkoosseisu väljaõppele.

Tallinnast toetuse väejuhatuse Suur-Sõjamäe linnakust juhitav pataljon on ladude, töökodade ja muude tehniliste gruppide näol esindatud paljudes erinevates asukohapunktides üle Eesti.

Varustuspataljoni ajalugu on pikem, kui pataljoni päeva pikkune vanus, kuna sisuliselt kasvas pataljon välja senisest toetuse väejuhatuse materjaliteenistusest, mis asutati 24 aastat tagasi kaitseväe keskladude loomisega Suur-Sõjamäe 23a territooriumile Tallinnas ning mida loetakse täna varustuspataljoniks kasvanud üksuse eelkäijaks.

Varustuspataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille ülesanne on kaitseväe struktuuriüksuste kaitsematerjalide tagamise korraldamine ning kaitseväe üksustele katkematu toetuse ja teenuste osutamine, eesmärgiga tagada kaitseväe alatine lahinguvalmidus ja jätkusuutlikkuse säilitamine. Samuti korraldab varustuspataljon valdkonna väljaõpet ning valmistab ette sõjaaja reservüksuseid. Varustuspataljon paikneb Tallinnas, Suur-Sõjamäe linnakus.

GALERII

Keri üles