Jäta menüü vahele

Kaitseväes peeti valdkonna logistikaseminari

Eile toimus kaitseväe toetuse väejuhatuse Paldiski linnakus logistikaseminar, kuhu kogunesid kõik sõjaväelise logistikavaldkonna ülemad ja eksperdid üle kaitseväe, samuti Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse esindaja, et arutada läbi Eesti sõjaväelogistika hetkeolukord, eesseisvad ülesanded, eesmärgid ja arengusuunad.

„Logistikaseminar on kindlasti see sündmus, kuhu koguneb iga-aastaselt sõjaväelogistikute koorekiht, tutvumaks ja arutamaks läbi kaitseväe logistikavaldkonna strateegilised eesmärgid ja lahendused, mis on elulise tähtsusega kaitseväe lahinguvalmiduse tagamisel,“ ütles kaitseväe peastaabi logistikaosakonna ülem kolonel Taivo Rõkk seminari kokku võttes.

Tavapäraselt igal aastal toimuva seminari on valdkonna põhiliste esindajatena ellu kutsunud toetuse väejuhatus koostöös kaitseväe peastaabi logistikaosakonnaga, toetudes korralduses logistikakoolile. Korraldajate hinnangul on äärmiselt oluline koguda sellises formaadis infovahetuseks kokku kaitseväe strateegilise tasandi logistikavaldkonna esindajad, kes peavad oma igapäevases tegevuses lähtuma ühtsetest põhimõtetest, et viia kõik osapooled erinevate üksuste tegevuse ning plaanidega põhjalikult kurssi ja anda sealjuures otsustajatele ka sisulist tagasisidet.

Kaitseväe logistikaseminar toimub tavapäraselt iga-aastaselt, kuigi 2020. aasta seminar jäi tingituna koroonaviiruse levikust erandkorras pidamata. Käesoleva aasta seminari oli esmakordselt võimalik jälgida ka videosilla vahendusel, kuigi korraldajad peavad üheks oluliseks kasuteguriks sellise seminari juures just avatud vahetut suhtlust kõigi valdkonna esindajate vahel.

Kaitseväe toetuse väejuhatuse ülesanne on tagada kogu kaitseväe alalist lahinguvalmidust läbi toetuse, korraldades kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalikke tegevusi, alustades logistikast ja materjalimajandusest ning lõpetades tugiteenuste ja kaitseväe meditsiinitoetusega. Toetuse väejuhatuse logistikapataljonis ja logistikakoolis õpetatakse välja reserv- ning tegevväelastest sõjaväelogistikuid.

Keri üles