Jäta menüü vahele

Kaitsevägi arvas reservi üle 400 ajateenija

Aasta lõpuga lõpetasid ajateenistuse ning arvati reservi selle aasta veebruarikuust riigi kaitsmiseks vajalikke teadmisi ja erialaseid oskusi omandanud ajateenijad.

„Olen siit leidnud uusi tuttavaid, kellest saavad sõbrad. Kasulikud on olnud teadmised meditsiinist ja juhtimiskogemus, mille saan eraellu kaasa võtta“, võttis oma teenistuse kokku Viru jalaväepataljoni rühmaparameedik nooremseersant Vadim Izmailov.

1. ja 2. jalaväebrigaadis, küberväejuhatuses, mereväes, sõjaväepolitsei Vahipataljonis ja toetuse väejuhatuses lõpetas ajateenistuse ja arvati reservüksuste koosseisu kokku üle 400 ajateenija.

„Te olete täna teistsugused inimesed, kui esimest korda siia tulles ja seda on näha välimusest ning hoiakust. Ma soovin teile jääda endale kindlaks,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga. „Te olete olnud brigaadi jaoks väga olulised ja vajalikud – teie panusega on välja õpetatud ja õigel ajal õigesse kohta viidud pea poolteist tuhat meie nooremat relvavenda.“

Eesti riigi esmase kaitsevõime alus on reservarmee väljaõpe, mis algab ajateenistusega. Selle käigus saadakse põhiteadmised riigikaitsest ja õpitakse tegutsema ühtse meeskonnana.

Ajateenistusse kutsutakse aastas kolmel korral: aasta alguses ja juulis alustavad 11-kuulist teenistust eelkutsega saabunud tulevaste reservüksuste nooremallohvitserid ja autojuhid ning oktoobris kutsutakse kaheksaks kuuks teenistusse reservüksuste reakoosseis.

Keri üles