Jäta menüü vahele

Kaitsevägi harjutas Rootsis hübriidohtude tõrjumist

Eesti kaitseväelased ja tsiviileksperdid harjutasid eelmisel nädalal Ühendkuningriigi juhitava ühendekspeditsiooniväe (Joint Expeditionary Force – JEF) staabiõppusel Joint Protector hübriidohtude tõrjumist.

Rootsis korraldatud õppusel osales üle 600 kaitseväelase ja tsiviileksperdi Balti riikidest, Põhjamaadest, Hollandist ja Ühendkuningriigist. Õppuse stsenaariumi kohaselt pidid osalejad tõrjuma nii energiataristu vastaseid kui ka inforuumi ja majanduslike elemente sisaldavaid hübriidrünnakuid, samuti lahendama illegaalse immigratsiooni ja konventsionaalsete sõjaliste ohtudega seotud olukordi.

„Hübriidrünnakud on täna reaalsus, mida vaenulikud riigid süsteemselt korraldavad nagu näitab Valgevenest tulenev migratsioonisurve Leedu, Läti ja Poola piiridele,“ ütles õppust külastanud kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm. „Mastaapse Venemaa õppusega Zapad samal perioodil toimunud hübriidrünnakud näitasid, et peame olema valmis samaaegselt väga erinevateks ohtudeks nii sõjalise, sisejulgeoleku kui ka mõjutustegevuse vallas,“ lisas ta.

Kindralmajor Palmi sõnul on hinnatav, et õppusel saime ühes NATO liitlastega harjutada koos Soome ja Rootsiga, kes on Põhjala ja Balti piirkonnas olulised partnerid ning julgeoleku tagajad. „Koostöö lähinaabritega ühendekspeditsiooniväe raames suurendab kogu Põhjala ja Balti piirkonna julgeolekut ning tõhustab Eestit kaitset,“ ütles kindralmajor Palm.

Lisaks kaitseväelastele osalesid õppusel eri valdkondade ja ministeeriumite tsiviileksperdid ning Helsingis asuva Euroopa Hübriidohtude oivakeskuse spetsialistid.

„Õppus demonstreeris hästi ühendekspeditsiooniväe tugevust opereerida koordineeritult ja planeerida ühiselt vastuseid regionaalsetele julgeolekuohtudele. Ühendekspeditsioonivägi on Eesti jaoks oluline, kuna tugevdab Eesti heidutust ja kaitset,“ ütles erukindral Valeri Saar, õppuse kõrgema juhtstaabi Eesti esindaja.

Ühendekspeditsioonivägi on 2014. aastal Suurbritannia poolt algatatud ja juhitav koalitsioon, kuhu kuuluvad veel Eesti, Holland, Läti, Leedu, Norra, Rootsi, Soome, Taani ning selle aasta aprillist ka Island. Koalitsioon keskendub Läänemere piirkonna, Kaug-Põhja ja Põhja-Atlandi piirkonna julgeolekule olles vajadusel valmis kiirelt reageerima regionaalsete julgeolekuohtudele. Vajadusel saab ühendväekoondise kiiresti integreerida NATO või teiste rahvusvaheliste julgeolekuüksustega.

Selle aasta märtsis korraldas ühendekspeditsioonivägi Läänemerel mereväeõppuse Expone, kus harjutati Balti riikide toetamist kriisiolukorras merelt. 2019. aastal korraldas ühendekspeditsioonivägi Eesti vetes suurõppuse Baltic Protector.

Keri üles