Jäta menüü vahele

Kaitsevägi ja Eesti Reservohvitseride Kogu sõlmisid koostöölepingu

Täna allkirjastasid kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ja Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) juhatuse esimees major Andre Lilleleht kaitseväe ja EROK-i vahelise koostöölepingu, mille eesmärk on luua raamistik ühtse koostöö arendamiseks ning riigi ja rahva kaitsetahte ning kaitsevõime suurendamiseks.

„Täna sõlmitud koostöölepingu eesmärk on ennekõike edendada laiapindset riigikaitset. Väärtustada reservväelaste rolli, sealhulgas sõjalise väljaõppe olulisust tööandjate ja pereliikmete seas. Arendada ning ühtlustada reservülemate teadmisi ja oskuseid, tagamaks seeläbi nende sujuv lõimumine oma sõjaaja üksuste ametikohtadele ning muidugi rakendada efektiivselt reservväelaste kogemusi ja teadmisi riigikaitse arendamisel,“ ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

„Eesti Reservohvitseride Kogu ei ole väeosa vaid liikmete võrgustikku hoidev esindusorganisatsioon,“ ütles Eesti Reservohvitseride Kogu juhatuse esimees major Andre Lilleleht. „Meie liikmed on ametikohtadel kaitseväe reservüksustes ja igapäevaselt kaasa löömas Kaitseliidu tegemistes. Eesti kontekstis unikaalse organisatsioonina, mis ühendab Eesti sõjalisi reservjuhte eri elualadelt, mistõttu saame koos anda riigikaitsesse kriitiliselt olulise panuse. Seetõttu on ka täna allkirjastatud uuendatud koostööleping märgilise tähendusega – alates EROK asutamisest 1997. aastal on see esimene kord, kui oleme raamistanud ühised eesmärgid laiemas võtmes. Reservohvitseride ja -allohvitseridena oleme EROK liikmetena alati sama asja eest väljas, mis tegevväelased – et Eestil oleks tõhus reservidele tuginev kaitsevõime.“

Täna sõlmitud koostööleping sätestab koostöö valdkonnad ja põhimõtted, millele pööratakse endi tegevustes rõhku, nagu reservteenistuse populariseerimine noorte reservväelaste ning eeskätt reservohvitseride ja -allohvitseride hulgas, sõjaline ja erialane väljaõpe ning täiendusõpe, karjääriplaneerimise ja reservjuhtide sõjaaja ametikohtadele määramise toetamine, laskeharjutuste ja sõjalis-sportlike võistluste läbiviimine, tugevdada Eesti reservjuhtide omavahelist suhtlusvõrgustikku ja lävimist ning Eesti esindamine liitlaste reservväelaste katusorganisatsioonides.

Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) asutati 22. juunil 1997. aastal Võrumaal Meegomäe Lahingukoolis esimeste vabatahtlike reservohvitseride kursuste lõpetajate poolt. Eesti Reservohvitseride Kogule pani aluse mure Eesti julgeoleku pärast ning rahva kaitsetahte kasvatamise vajadus. Kogu töötab selle nimel, et iga eestimaalane mõistaks kaitsevõime suurendamise tähtsust ja kodanike isiklik panus on osa sellest.

Fotod

Keri üles