Jäta menüü vahele

Kaitsevägi sai juurde 11 nooremveeblit ning üheksa vanemveeblit

Täna peeti Võrus Taara linnakus kaitseväe akadeemia kutseõppe suuna lõputseremoonia, kus akadeemia ülem kolonel Vahur Karus andis vanemallohvitseride põhi- ja keskastmekursuse lõpetajatele üle lõputunnistused ning 11 nooremveebli ja üheksa vanemveebli auastet.

„Ükstapuha, kas te olete jalaväerühma veebel, juhite süsteemi laeva peal või olete kuskil radaripostil – need on kõik asjad, mis loovad igapäevaselt inimestele turvatunnet,“ ütles kaitseväe akadeemia ülem kolonel Vahur Karus tseremoonial peetud kõnes. „See, kuidas teie asju teete, motiveerib noori inimesi tulema meie juurde. Seega, ma annan teile kuhjaga vastutust ning ma tahan, et te selle välja kannaksite.“

Vanemallohvitseride põhikursuse õpingud algasid juuli lõpus ning õppurid on selle aja jooksul omandanud teadmised pedagoogikast, üld- ja sõjaväelisest juhtimisest ning läbisid laskeharjutuste korraldamiseks vajaliku väljaõppe. Pärast tänast jätkavad 12 varem erialase väljaõppe omandanud põhikursuse lõpetajat teenistust oma koduväeosas. 36 põhikursuslast suunduvad õppima erialakoolidesse ning teenistuspraktikale ja nende jaoks lõppeb kool 2022. aasta juunis.

Vanemallohvitseride põhikursuse eesmärk on anda alused ja suunised esimese tasandi vanemaallohvitseride ettevalmistamiseks kõikidele kaitseväe väeliikidele ning Kaitseliidule. Õppekava läbinu on võimeline teenima rahuajal rühma suuruse üksuse ülema abi, vanema ja instruktori ametikohtadel ning allüksuse ülemana sõjaajal.

Vanemallohvitseride keskastmekursuse lõputunnistuse said tänasel tseremoonial 29 kursuslast, neist üheksa said ka vanemveebli auastme. Kümme nädalat kestnud kursusel omandasid õppurid teadmised üld- ja sõjaväelisest juhtimisest ning pedagoogikast. Keskastmekursuse läbinud vanemallohvitserid jätkavad peamiselt teenistust kompaniiveeblina või suunduvad teenima pataljoni staapides üle kaitseväe.

Vanemallohvitseride keskastmekursus on allohvitseride hariduse ja sõjaväelise väljaõppe kolmanda astme kursus, mis kandis varem vanemveebli kursuse nime. Kursust on korraldatud alates 2003. aastast.

Kaitseväe akadeemia kutseõppe suunal koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere.

Keri üles