Jäta menüü vahele

Kaitsevägi sai juurde kaks tosinat sideväelast

Täna lõpetas kaitseväe sidekoolis erialakursused 24 värsket sideväelast, kellest saavad sideohvitserid ja sidevanemallohvitserid.

„Nüüd on teil, värsketel sideväelastel ülesanne end mitmekülgselt edasi arendada, õpetada oma teadmisi ja oskusi edasi ning rakendada neid ka oma edasises teenistuses,“ ütles küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni sidekooli ülem major Kristian Korits kursuslastele ning soovis: “Lühis kaablisse!“

Sidekooli kursustel said õppurid IKT ja elektrialased baasteadmised ja oskused. Näiteks omandasid nad teadmisi juhtimise tagamiseks erinevatest valdkondadest nagu elektrotehnika, sidetehnika, infotehnoloogia alused, sidetaktika, sidevahendid ja sidevõrgud ja –protseduurid. Sideväelasele vajalikud teadmised ja oskused panid õppurid proovile praktikal erinevates kaitseväe üksustes. 

Nooremohvitseride sideeriala kursusel osales kokku kümme õppurit, sealhulgas neli kaitseväe akadeemia 22. maaväe põhikursuse kadetti, kellest saavad pärast põhikursuse edukat lõpetamist sideohvitserid. Nooremohvitseride sideerialakursuse parimaks õppuriks valiti veebel Mait Kägo.

Side vanemallohvitseride baaskursusel osales 14 allohvitseri, kellest pärast maaväe allohvitseride põhikursuse edukat lõpetamist saavad nooremveeblid. Vanemallohvitseride side erialakursuse parimaks õppuriks valiti seersant Annar Õim.

Sidekool on Tallinnas asuv kaitseväe küberväejuhatuse staabi- ja sidepataljoni allüksus, mille peamine ülesanne on kaitseväe tegevteenistujate sidealase väljaõppe korraldamine.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60565

Keri üles