Jäta menüü vahele

Kaitsevägi selgitas välja valdkonna parimad tagalaspetsialistid

Esmaspäeval võtsid toetuse väejuhatuse Paldiski linnakus üksteisega mõõtu üle kaitseväe ja Kaitseliidu kokku tulnud tagalaspetsialistid, osaledes tagalaalasel kutsemeisterlikkuse võistlusel erialaste ülesannete sooritamises. Toetuse väejuhatuse logistikapataljoni eestvedamisel toimus võistlus juba neljandat korda. Juba teist aastat järjest võitis esikoha 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni võistkond.

„Mul on hea meel tõdeda, et tagala kutsemeisterlikkuse võistlus on kaitseväe üksuste seas kanda kinnitanud. Eesmärk oli panna sõjaväelogistikud üle kaitsejõudude ühele stardijoonele ja võtta sõbralikus ent piisavalt stressirohkes keskkonnas teineteisega mõõtu,“ ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe võistlust kommenteerides.

Pataljoni ülem lisas, et võistluse formaadis toimuv omab tegelikult just sel nädalal ka erilist sümboolset tähendust, kuna nädala lõpus, 21. novembril saab sõjaväelogistika Eestis 103. aastaseks, olles seotud tänase toetuse väejuhatuse eelkäija, Varustusvalitsuse loomisega 1918. aastal.

Tagalaalase kutsemeisterlikkuse võistlusel osalesid kaitseväelastest ja kaitseliitlastest tagalaspetsialistid erinevatest struktuuriüksustest, kelle igapäevaste teenistusülesannete hulka kuulub tagalatoetuse tagamine oma üksusele. Esindatud oli nii 1. kui 2. jalaväebrigaad, õhuvägi, toetuse väejuhatus kui ka Kaitseliidu üksused.

Võistlusalade hulka kuulusid suuremas osas praktilisi oskuseid, kiirust ja vilumust nõudvad ülesanded, näiteks sõjaväeveoki tehnilise rikke kõrvaldamine ja sõidukorda seadmine, veetsisterniga veoautohaagise manööverdamine ning seadistamine koos kütteseadme käivitamisega, erinevad varustuse laadimisega seotud osavust nõudvad ülesanded, aga lahutamatu osana ka lahingkannatanu käitlemine ning meditsiinisõiduki käsitsemine ja vastavalt kannatanute arvule ümberseadistamine. Võistluse igakordse tõmbenumbrina tuli maastikuvõimelise tõstukiga kiiruse peale opereerida kitsastes oludes, justkui vigursõidu rajal manööverdades, et transportida laskemoonaaluseid koos treilerile sõitmisega. Kõik võistlusülesanded sooritati mõistagi täpsuse ja aja peale, karistuspunkte sai ka ohutustehniliste möödalaskmiste eest.

Võistluse võitjaks tuli 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni esindanud võistkond, koosseisus vanemveebel Mait Parv ja seersant Martin Press. Teise kohta võttis õhuväe võistkond, koosseisus nooremveebel Mikko Kiisa ja vanemseersant Reelika Sommermann. Kolmandale kohale tuli Kaitseliidu Pärnumaa malevat esindanud võistkond, koosseisus kapral Hendrik Ehastu ja nooremseersant Urmas Kreek.

Traditsioonile kohaselt on võistlussarjal oma temaatiline rändkarikas, milleks on kaitseväge pikalt ja hästi teeninud legendaarselt sõjaväeveokilt Magirus pärinev rool koos kohase tekstiplaadiga. Rändkarika andis ka eelmisel aastal võidutsenud üksuse esindajatele uuesti üle toetuse väejuhatuse logistikapataljoni ülem.

Logistikapataljon, mis paikneb Paldiski linnakus, on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine ning logistiliste ülesannetega sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine.

GALERII

Keri üles