Jäta menüü vahele

Kalevi jalaväepataljon asus keskpolügoonil lahingülesandeid täitma

Kevadtorm kulmineerub eile alanud ja laupäeva pärastlõunani kestvate Kalevi jalaväepataljoni lahinglaskmistega, millest võtab osa pea 1700 kaitseväelast Eestist, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt ja Lätist.

Kalevi jalaväepataljoni ülema kolonelleitnant Ain Tiidruse sõnul on sõdurid eesolevateks lahinguteks valmis: „Viimased teenistusnädalad on läinud väga pingsalt harjutamise tähe all ja ma usun, et lahinglaskmised, mis on nii minu sõduritele kui ka nende relvavendadele viimaseks pingutuseks enne reservteenistuse algust, on kõige parem teenistuse lõpuvaatus.“

Kui Kevadtormi õppelahingute etapis oli rõhk üksuste taktikal, planeerimisel ning omavahelisel koostööl, siis lahinglaskmistega lisandus ka lahinguvälja reaalsuse mõju. „Lahinglaskmistel ülesannete täitmine annab sõduritele meelekindlust ja õpetab veelgi paremini arvestama kaasvõitlejatega, naaberüksustega ja näitab reaalset ühendrelvaliikide tulejõu mõju. Arusaam, et ükski sõdur pole lahinguväljal üksi, saab siin kõige käegakatsutavamat kinnitust,“ lisas kolonelleitnant Tiidrus.

Nooremseersant Mikk Laose sõnul on kõik kalevlased lahinglaskmisteks valmis: „Meil on ees seismas kaitselahingud, varitsuse korraldamine ning vasturünnak. See on viimane harjutus ja ma usun, et kõik annavad endast parima, et näidata kalevlaste jõudu.“

Kevadtormi lahinglaskmiste eesmärk on kaitselahingu ja vasturünnakute harjutamine koos kaudtule-, pioneeritoetuse, soomusüksuste, tankide ning õhuvahendite toetusega. 1. jalaväebrigaad korraldab Kevadtormi lõpetavaid lahinglaskmisi teist korda.

Kalevi jalaväepataljoni lahinglaskmistel osaleb pea 1700 kaitseväelast Eestist, Lätist, Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt. Lahinglaskmistele on kaasatud ka 1. jalaväebrigaadi staap, staabi- ja sidekompanii, Eesti ja Briti pioneerid, miinipildujarühmad, luurajad, tankitõrjujad, õhutõrjujad, Scoutspataljon, Ühendkuningriigi tankid ja haubitsad, tagalapataljon ning sõjaväepolitsei.

Õhutoetust pakuvad Suurbritannia helikopterid AH-64 Apache ning AW159 Wildcat.

Kevadtorm on sel aastal jaotatud kolme peamisse etappi. Esimestel päevadel harjutasid üksused koostegevust maastikul, 24.-28. maini toimus väliõppus, mille käigus mängiti läbi etteantud taktikaline olukord ning 30. maist kuni 5. juunini toimuvad keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

Keri üles