Jäta menüü vahele

Kevadtorm kogub hoogu: Kalevi jalaväepataljon harjutas dessanditõrjet ja valmistub keskpolügoonil kohtumislahinguteks

Kalevi jalaväepataljon harjutas Harjumaal Soodlas dessanditõrjet ja suundub täna kaitseväe keskpolügoonile, et harjutada relvavendadega 1. jalaväebrigaadi liitlaste lahingugrupist, tankitõrjekompaniist ning luurekompaniist koostööd 2. jalaväebrigaadi vastu võideldes.

Kevadtormi esimesed päevad on Kalevi jalaväepataljoni ajateenijate ja kaadrikaitseväelaste jaoks olnud pataljoni sisese koostöö viimane lihv, kus harjutati näiteks tegutsemist vastase dessandi vastu.

„Meie rühm sai ülesandeks hävitada dessantüksus, kes pidid lagendikule maanduma,“ ütles rühmaülem nooremseersant Mikk Laos. „Jõudsime varakult kohale, leidsime endale suurepärased positsioonid ja olime valmis vastast mõjutama.“

Lisaks jalaväe jagudele olid rühmadel kasutada ka soomukiüksused. Rühmad tuvastasid lagendikel võimalikud maandumisalad ning puhastasid ala vastasest.

„Käes on teenistuse lõpusirge, mida tuleb nautida ja meie mehed seda kindlasti ka teevad,“ ütles rühmaülem nooremseersant Raido Puusalu ning kinnitas, et on Kevadtormiks igati valmis. Lisaks pataljonisiseste üksuste koordineeritud tegevustele, saavad tulevased reservrühmaülemad proovile panna ka oma koostööoskused liitlastega.

Esimestel päevadel harjutavad üksused koostegevust maastikul, sellele järgneb 24. mail algav õppelahingute faas ja õppuse lõpetavad lahinglaskmised. Õppusel Kevadtorm osaleb tänavu ligi 7000 inimest. Eesti kaitseväest löövad kaasa nii maaväe, õhuväe kui ka mereväe üksused, lisaks on osalemas 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Peamisteks õppivateks üksusteks on 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega.

Õppus Kevadtorm on kaitseväe suurim iga-aastane õppus, mille eesmärk on harjutada kaitseväe erinevate üksuste koostööd. Võrreldes tavapäraste oludega on õppusel tänavu koroonaviiruse levikust tingitud põhjustel vähem reservväelasi, sedapuhku osaleb õppusel 350 reservväelast.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60516
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ogEtjSCq1Lo

Keri üles